Burgemeester erkent macht van Raad rond coffeeshops

Dinsdag 9 juli 2013

Door Ton Kunneman

De Burgemeester kondigde een nieuwe coffeeshop beleid aan wat wederom aanleiding was tot scherpe discussie in de Gemeenteraad. Tijdens die vergadering stond de vraag Centraal wie gaat waarover. De gemeenteraad was van mening dat de raad degene is die de kaders vaststelt. Daar was de burgemeester het niet mee eens. Tijdens die vergadering vroeg de burgemeester om 14 dagen bedenk tijd om nader uit te zoeken hoe de bevoegdheden werkelijk zitten.

Volgens mij was artikel 1 van de Gemeentewet glashelder. De raad staat aan het hoofd van de gemeente. Maar ook de burgemeester heeft een zelfstandige bevoegdheid zeker als het om handhaving gaat. En hoe te handelen rond het gedogen staat uiteraard niet in de wet omschreven.

Nu is er dan ieder geval overeenstemming bereikt over de taakafbakening tussen raad en de Burgemeester. Uit een brief aan de Raad blijkt dat de burgemeester de kader stellende bevoegd heden van de raad erkent.

Nu kan dan eindelijk de inhoudelijke discussie over het coffeeshopbeleid starten.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over stad

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?