‘1 op de 5’ zet zich in tegen seksuele intimidatie in de sport

Woensdag 18 juni 2014

Door ApeldoornPaktaan

In de afgelopen maanden is grensoverschrijdend gedrag binnen de sport een veel genoemd thema binnen de Nederlandse media. Hierop volgend heeft NOC*NSF in samenwerking met de sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgericht. Alle sporters en hun omgeving kunnen hier terecht voor thema’s van vertrouwelijke aard. Een voorbeeld van zo’n dergelijk thema is seksuele intimidatie in de sport.

Sinds een aantal maanden zijn twintig Apeldoornse jongeren bezig geweest met het opzetten van de campagne ‘1 op de 5’. Uit onderzoek van de Europese Unie blijkt dat één op de vijf sporters in Europa te maken heeft of krijgt met ongewenste handelingen binnen zijn of haar sport.

De campagne ‘1 op de 5’ komt voort vanuit het Europese project ‘Sport Respects Your Rights’. Naar aanleiding van het onderzoek heeft de Europese Unie in samenwerking met zes verschillende Europese landen dit project opgezet. Verschillende doelgroepen afkomstig uit de zes deelnemende landen hebben met het project meegedaan, met als doel om samen met 20 jongeren in hun eigen land een campagne te ontwikkelen om seksuele intimidatie in de sport bespreekbaar te maken.

Dit project sluit aan op de handelingen van de Apeldoornse werkgroep ‘(On)gewenst Gedrag’. Deze werkgroep zet zich in om het belang van vertrouwenscontactpersonen bewust te maken bij de Apeldoornse verenigingen. Op dit moment telt de gemeente Apeldoorn ongeveer 60 vertrouwenscontactpersonen. Om deze reden heeft NOC*NSF het Verenigingsburo Apeldoorn, partner van de werkgroep  ‘(On)gewenst Gedrag’ benaderd om samen met een Apeldoornse vereniging dit project vorm te geven. Hierop volgend heeft voetbalvereniging Victoria Boys ingestemd om deel te nemen aan ‘Sport Respects Your Rights’.

Onderdeel van de campagne ‘1 op de 5’ is het bewust maken van het feit dat 1 op de 5 sporters te maken krijgt met seksuele intimidatie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het #Sport1opde5 “symbool”. Het doel is om zoveel mogelijk mensen een foto van zichzelf te laten maken met dit symbool. Voor deze campagne is de website ‘www.1opde5.eu’ opgericht. Op deze website worden alle #Sport1opde5 foto’s geplaatst. Daarnaast is  ook informatie te vinden over hulplijnen waar slachtoffers van seksuele intimidatie terecht kunnen.

Op zaterdag 24 mei 2014, de dag van de Champions League finale (waar veel aandacht werd besteed aan het respecteren van elkaar) is de campagne van start gegaan. Alle verzamelde foto’s zijn op deze dag op het internet geplaatst.

Inmiddels is de website www.1opde5.eu door ruim 40.000 mensen bezocht. Bekende Apeldoornse sporters, zoals atleet Eelco Sintnicolaas en voetballer Steven Berghuis, hebben laten zien dat ze de campagne steunen. De foto’s van mensen met het #Sport1opde5 symbool blijven momenteel nog altijd binnenkomen.

 

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over stad

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?