Help de bevolking van Oekraïne

CU: Waarom christelijke politiek?

Woensdag 16 november 2011

Door christenunie apeldoorn

De ChristenUnie heeft met haar naam een statement gemaakt die ook enige aarzeling oproept bij christenen zelf. Wat christelijk inhoudt geeft spanning intern, tussen en buiten de partij. De naam ChristenUnie weerhoudt sommige kiezers ervan op de partij te stemmen, ondanks dat ze zich goed kunnen vinden in het politiek programma, omdat ze zelf geen christen zijn. Nog een zelfonderzoekende vraag: In hoeverre plaats je het eigen politieke programma boven iedere discussie, door te verwijzen naar de Bijbel? Je merkt aan de kritiek vanuit seculiere kringen dat christelijke meningen irritatie opwekken. Gesteld wordt wel dat godsdienstige overtuigingen een hogere plaats krijgen dan andere levensbeschouwingen. Voor zover dat zo is, past dat niet bij een christelijke levenshouding.

De Bijbel als bron

Christelijke politiek staat in een eeuwenoude traditie die zich beroept op de Bijbel. Die bijzondere inspiratiebron heeft de samenleving, ook niet-gelovigen, iets te bieden.

Het eerste gebod van de Tien Geboden zegt: niemand in Gods plaats. Dat geldt dus ook voor de overheid die erop wordt  gewezen dat ze zich aan God moet onderwerpen en een dienende rol spelen. Psalm 72 is de lievelingspsalm van voormalig voorman van de ChristenUnie André Rouvoet. Het begint met ‘Geef, o God, uw wetten aan de koning, uw gerechtigheid aan de koningszoon. Moge hij uw volk rechtvaardig besturen’. Het woord gerechtigheid staat in deze Psalm centraal. Dit woord is 151 maal in de Nieuwe Bijbelvertaling te vinden, het woord rechtvaardig zelfs 184 maal. In Micha 6:8 staat: ‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.’  Dit zijn nog maar enkele van de vele inspirerende Bijbelteksten waarop christelijke politiek zich kan baseren.

Politiek is geen kerk

Komen christenen op grond van de Bijbel automatisch uit op een identiek politiek programma? Nee.

Sterker nog, er zijn drie partijen met een godsdienstige signatuur: CDA, ChristenUnie en SGP. Christelijke politiek moet de beperkingen van de overheid kennen. De overheid moet sociale gerechtigheid nastreven, maar kan alleen uiterlijke gehoorzaamheid bereiken. De mensen in de samenleving hebben zelf de verantwoordelijkheid voor hun eigen leven, eigen moraal en innerlijke opvattingen. De overheid is onmachtig om van bovenaf haar wil op te leggen en moet dit niet willen ook. Wel moet ze zorgen voor eerlijke wetgeving en rolverdeling tussen partijen.

Christelijke waarden

Het ‘goede’ willen realiseren is geen ‘unique selling point’, maar de door de ChristenUnie gekozen kernwaarden uit de Bijbel zijn dat wel: Dienstbaarheid, Vrijheid en Duurzaamheid.

Dienstbaarheid, het is al genoemd, betekent dat wordt nagestreefd dat de overheid zich niet, als dat financieel weer mogelijk is, opblaast tot de alleskunner en -oplosser, zoals in het verleden wel  is gedaan. De kernwaarde Duurzaamheid is niet voorbehouden aan christelijke politiek, maar wel is het duidelijk  dat het Bijbels rentmeesterschap betekent dat we de aarde niet willen uitputten, maar er voor willen zorgen. Econoom Bob Goudzwaard riep al in 1976 op tot ‘de Economie van het genoeg’ en in de huidige tijd lijkt het eindelijk door te dringen dat hebzucht één van de belangrijkste oorzaken is van de wereldcrisis.

De kernwaarde Vrijheid wordt teveel als vanzelfsprekend ervaren, maar moet bewust beschermd worden. Godsdienstvrijheid en -in het verlengde ervan- gewetensvrijheid richt zich op alle op mensen. Het opkomen voor geestelijke vrijheid is toenemend nodig in een tijd waarin veel mensen vinden dat democratie betekent dat de meerderheid de minderheid haar mening mag opleggen.

Waarom christelijke politiek? Omdat het nog steeds mag.

www.opunie.nl/opinie/meerwaarde-van-een-christelijke-stem/  www.jhahoogendoorn.nl/2011/03/meerwaarde-christelijke-politiek-moet-duidelijker-voor-het-voetlicht-komen/

www.apeldoorn.christenunie.nl/k/n21390/news/view/494586/319086/Godsdienstvrijheid.html

www.apeldoorn.christenunie.nl/k/n21390/news/view/480144/319086/Kerk-en-staat.html

Jeannet Huizing – raadslid ChristenUnie

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over stad

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?