Help de bevolking van Oekraïne

ESF-subsidiebureau van start in regio Stedendriehoek en Noord-Veluwe

Zaterdag 7 juni 2014

Door Redactie


De gemeenten in de regio Stedendriehoek en Noord-Veluwe hebben gezamenlijk een regionaal subsidiebureau opgericht. Het nieuwe subsidiebureau gaat namens de regio subsidie-aanvragen voor het Europees Sociaal Fonds (ESF) indienen. Doel van de regio en het ESF is om de werkgelegenheid te bevorderen en meer mensen actief mee te laten doen op de arbeidsmarkt.

Nederland ontvangt van 2014 tot en met 2020 een bedrag van € 507 miljoen uit het Europees Sociaal Fonds. Het grootste deel van dit geld komt beschikbaar voor de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland. Voor de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe is vanuit het ESF tot en met 2017 € 3 miljoen beschikbaar.

Projecten die in aanmerking komen voor subsidie dragen bij aan de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Organisaties in de regio die een beroep doen op ESF-subsidie dienen hun aanvraag in bij het nieuwe regionale subsidiebureau, dat gehuisvest is bij de Sociale Dienst Veluwerand in Harderwijk. Het subsidiebureau ondersteunt de gemeenten en onderwijsinstellingen bij het opstellen van hun aanvragen en dient als vraagbaak voor het inrichten van de projecten.

Apeldoorn heeft als centrumgemeente voor de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord Veluwe de verantwoordelijkheid om de aanvragen voor ESF-subsidie in ontvangst te nemen. Apeldoorn dient de subsidieaanvragen in bij het Agentschap van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Met de oprichting van het regionale subsidiebureau is bereikt dat Apeldoorn niet alleen aan zet is, maar dat de vier werkpleinen in Deventer, Zutphen, Harderwijk en Apeldoorn samen de schouders zetten onder één aanpak voor de hele arbeidsmarktregio.

Dick Keijzer, accounthouder bij het Agentschap SZW voor de regio, heeft waardering voor de nauwe samenwerking in de regio Stedendriehoek en Noord Veluwe: “De oprichting van het regionaal subsidiebureau laat zien dat de arbeidsmarktregio gezamenlijk inzet op de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over ondernemen

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?