Help de bevolking van Oekraïne

Fusie Gigant en Markant lijkt niet te vermijden

Woensdag 1 juni 2016

Door Redactie

Het bestuur van Stichting Gigant en de Raad van Toezicht van Stichting Markant, hebben volledig en zonder voorwaarden ingestemd met de uitkomsten van het rapport naar een mogelijke fusie van Gigant en Markant in Apeldoorn.

Financiële perikelen vormen een slechte basis voor een fusie. Dat is dan ook niet de belangrijkste reden voor dit voornemen tot fusie, laten ze weten. ,,Beide bedrijven kunnen immers ook ieder apart de noodzakelijke reorganisaties doorvoeren. Maar de financiële situatie gecombineerd met recente ontwikkelingen binnen de culturele sector in Nederland hebben het momentum geschapen om de functies en hun samenwerking  eens kritisch tegen het licht te houden. Het rapport doet dat. Het laat zien dat de samenwerking tussen het poppodium, het filmhuis, het centrum voor kunsten en de bemiddeling van cultuur voor alle onderwijsinstellingen in Apeldoorn, veel meer kan zijn dan louter de som der delen. Om inhoudelijke redenen, omwille van een gedeelde missie en visie op de toekomst, willen beide besturen een volgende stap zetten.

Ze willen bouwen aan een bruisend huis voor Huis voor Cultuur met een focus op jongeren, samen met de vele culturele community’s die Apeldoorn rijk is. Een huis waar het beste dat Nederland te bieden heeft op het gebied van popmuziek, film, jong theater, dans, literatuur en beeldende kunst te zien en te beleven is. Waar je, wanneer je geïnspireerd bent door wat je gezien en meegemaakt hebt, meteen aan de
slag kunt bij inspirerende kunstenaars/docenten die je met hun workshops, cursussen en trainingen graag meenemen op een reis naar je eigen cultureel talent. Binnen of buiten de school, in een vereniging of culturele club of als individueel actief beoefenaar. En waar je de creatieve resultaten kunt tonen aan je eigen publiek.”

Het rapport beschrijft drie mogelijke scenario’s voor die nieuwe toekomst gebaseerd op de beschikbare financiële middelen. Beide besturen schrijven eensgezind in een brief aan de gemeenteraad behorend bij het rapport:

Om het heel helder te stellen: het minimale scenario is voor ons geen optie. We staan volledig achter dit plan en willen ervoor gaan. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Wij hebben als bestuurders leiding mogen geven aan een aantal zware jaren van directieperikelen, reorganisaties en ontslagen. Vrijwillig en onbezoldigd. Wanneer uw Raad kiest voor het minimale scenario zullen wij ons op onze positie beraden omdat we niet de volgende reorganisatie in willen en kunnen zetten zonder een reëel en aantrekkelijk toekomstperspectief.

Het 2e scenario gaat uit van een bescheiden structurele verhoging van het basissubsidie om het nieuwe bedrijf ten minste een financieel gezonde start te bieden. Een start waarbij de activiteiten niet tot een, voor beide besturen onaanvaardbaar, laag niveau moeten worden teruggebracht. Maar ook dan zullen de eerste twee jaren op activiteitenniveau mager zijn. Dat is noodzakelijk om beide bedrijven weer gezond en financieel duurzaam te maken. Daarna kan het nieuwe perspectief tot volle ontplooiing komen.

Beide besturen pleiten echter voor scenario 3 en schrijven aan de gemeenteraad:

Apeldoorn is de 11e stad van het land. In de lijst van uitgaven per inwoner op het gebied van podiumkunsten neemt Apeldoorn echter de 42e plaats in. Wij exploiteren met elkaar een groot gebouw en een aantal belangrijke stedelijke culturele functies en dat valt niet mee. Er is echt alle reden voor wat meer culturele ambitie in onze stad. In het kader van het Binnenstadsfonds werd opnieuw vastgesteld dat er te weinig vermaak is in de binnenstad. Er is een groot deel van het jaar te weinig te doen. In scenario 3 bepleiten wij dat cultuur bij uitstek in staat is de stad te verlevendigen en aantrekkelijker te maken voor eigen inwoners en toeristen. Veel steden van kleinere en vergelijkbare omvang laten zien hoe dat kan. Apeldoorn kan dat ook. De basis ligt er in de vorm van een aantal cultuurbedrijven die ook buiten Apeldoorn goed gekend zijn. Maar de vastgoedlast drukt zwaar op het activiteitenbudget. Op personeel en activiteiten kun je bezuinigen. Op vastgoed niet. Het kan toch niet zo zijn dat Apeldoorn met de bouw van enkele prachtige panden de culturele inhoud voor 30 jaar heeft afgekocht? Wij staan klaar. De ideeën zijn er. Het talent is er. De ondernemers zijn er. En één ding is zeker: wie zelf niet investeert vindt zeker geen co-financiers.

Laten we weer gaan bouwen.

Het Onderzoeksrapport werd gemaakt in opdracht van de gemeente Apeldoorn.
Het wordt allereerst aangeboden aan de gemeenteraad ter behandeling op 30 juni.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over stad

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?