Help de bevolking van Oekraïne

Fusie Markant-Gigant blijkt zaak van lange adem

Vrijdag 11 maart 2016

Door Redactie

Gaan Gigant en Markant verder als één organisatie? Wordt het een officiële fusie of een verregaande samenwerking? Immers ze zitten al in één gebouw, wordt er simpelweg een muurtje doorgebroken of gebeurt er veel meer? Samen sterker? En op welke termijn kan dit ingaan?

Beide organisaties lijken wel brood te zien in enige vorm van samengaan. Ook de lokale politiek juicht dit toe. Reeds (eind) vorig jaar is er onderzoek gedaan met als resultaat het rapport (met intentieverklaring en werkwijze) ‘Opzet fusie-onderzoek Markant-Gigant’.

Donderdagavond 10 maart was er tijdens de Politieke Markt Apeldoorn (PMA) een bijeenkomst met raadsleden, wethouder Detlev Cziesso en publiek, op initiatief van Wim Willems van Lokaal Apeldoorn. Insprekers waren Marcel Jeths, voorzitter bestuur van Gigant en directeur bestuurder Loek Sijbers van Markant.

Achtergrond van het hele verhaal – voor zover nog niet bekend – is een geldkwestie, eigenlijk een subsidiekwestie. Het lijkt een feit dat Gigant (in 2013 ook al in zwaar weer) zonder subsidie er sneller onderdoor zal gaan dan Markant. Samen sterk doorgaan lijkt dus een goede optie. En de vraag is hoe lang is de gemeente nog bereid subsidie te verlenen aan beide organisaties (apart)?

De gemeente heeft geld (46.000 euro) over voor een rapport over hoe te komen tot een nieuw toekomstbestendig business model van het Huis voor Schoone Kunsten. Loek Sijbers zal het schrijven ervan voor zijn rekening nemen. In juni/juli 2016 verwacht hij het gereed te hebben. Dit is helaas net na de voorjaarsnota van mei 2016. Hierdoor zal de werkelijke uitvoering mogelijk (wederom) vertraging oplopen. En dat is nu juist zo jammer want de hele zaak loopt al enige tijd.

Apeldoorn heeft een poppodium, een filmhuis, cultuurparticipatie- en educatie nodig! Gaat het allemaal goed komen, en op tijd?

Door: Herma van Dorth

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over stad

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?