College Apeldoorn stelt uitstel zero- emissiezone voor: “Meer tijd voor ondernemers”

Woensdag 12 juni 2024

Door Redactie

Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn stelt voor om de invoering van de zero-emissiezone voor stadslogistiek uit te stellen naar 1 januari 2030, zo valt te lezen op de site van de gemeente Apeldoorn. Hierdoor vervalt de oorspronkelijke startdatum van 1 januari 2025 en de geplande overgangsfase.

Wethouder mobiliteit Marco Wenzkowski legt uit: “Zo willen we ondernemers meer tijd geven zich voor te bereiden op de invoering, zodat het voor hen haalbaar is. Tegelijk houden we vast aan het doel uit het Klimaatakkoord om stadslogistiek in 2030 emissievrij te maken.” De gemeenteraad zal uiteindelijk beslissen of het voorstel van het college definitief wordt.

Uitdagingen voor invoering

Volgens het college ontbreken er momenteel enkele randvoorwaarden voor een realistische invoering van de ZE-zone. Er zijn onvoldoende geschikte (tweedehands) elektrische voertuigen beschikbaar. Veel kleine ondernemers in Apeldoorn rijden in tweedehands bedrijfswagens, volgens de gemeente moet de markt voor tweedehands elektrische voertuigen nog op gang komen. Het aanbod is daardoor beperkt en de investeringen zijn relatief hoog. Bovendien moeten deze voertuigen ook opgeladen kunnen worden, wat lastig kan zijn door netcongestie. Uit onderzoek van Liander en Tennet blijkt dat een aanzienlijk deel van de ondernemers hiermee te maken kan krijgen, waardoor er onzekerheid is over de stroomcapaciteit.

Duidelijkheid voor ondernemers

Ondernemers hebben behoefte aan duidelijkheid over de invoering van de ZE-zone voor stadslogistiek. Deze wens werd volgens de gemeente duidelijk tijdens gesprekken met ondernemers. Om de invoering van de zone per 1 januari 2025 haalbaar te maken, zouden er verschillende lokale maatregelen ingevoerd moeten worden, wat zou afwijken van het landelijke beleid. Door de overgangsfase te laten vervallen en de datum te verschuiven naar 1 januari 2030, geldt voor alle ondernemers in Apeldoorn hetzelfde, wat duidelijk en transparant is.

Beslissing bij gemeenteraad

Het vervallen van de geleidelijke invoering per 1 januari 2025 en de overgangsfase is een voorstel van het college van B&W aan de raad. In plaats daarvan stelt het college voor de zone in één keer per 1 januari 2030 in te voeren. Het definitieve besluit hierover ligt bij de gemeenteraad. Het is nog niet bekend wanneer de raad hierover beslist. Zodra de beslissing van de raad bekend is, zal de gemeente dit communiceren via de gebruikelijke kanalen.

Voorbereiding zero-emissiezone

Bestel- en vrachtauto’s zorgen voor een derde van de CO2-uitstoot in Nederland. In het Klimaatakkoord van 2019 is afgesproken om stadslogistiek versneld emissievrij te maken. Het belangrijkste doel van ZE-zones is dan ook de CO2-uitstoot van stadslogistiek te verlagen door elektrisch rijden en het stimuleren van efficiënter transport. Dit blijft het doel voor de gemeente Apeldoorn met de invoering van de ZE-zone in 2030. Daarnaast blijft de gemeente zich inzetten om de logistieke vervoersbewegingen in de binnenstad te verminderen door logistieke stadshubs te stimuleren.

Vragen

Tako de Jong is de zero-emissieadviseur van de gemeente Apeldoorn. Hij is het eerste aanspreekpunt voor ondernemers. Naast het beantwoorden van vragen kan hij ook verschillende checks uitvoeren om te controleren of elektrische voertuigen oplossingen zijn in een specifieke situatie. De adviseur is te bereiken via doehetzero@apeldoorn.nl.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Elke maandag onze Apeldoornse verhalen in jouw inbox
De beste berichten en verhalen geselecteerd door onze redactie
Meer dan 2.300 Apeldoorners gingen je voor
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer lezen over stad

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!