Help de bevolking van Oekraïne

Gemeente sluit aan bij Campagne Aanpak Kindermishandeling

Vrijdag 28 oktober 2011

Door Redactie

Van 31 oktober t/m 13 november sluit de gemeente Apeldoorn aan bij de landelijke campagne ‘Aanpak Kindermishandeling’. Het doel van deze campagne is meer volwassenen en jongeren te stimuleren om signalen van kindermishandeling te melden.

Jaarlijks worden naar schatting 119.000 kinderen mishandeld, slechts de helft hiervan wordt gesignaleerd.  “Reden te meer om aan te sluiten op deze landelijke campagne. Bovendien sluit het aan op ons eigen beleid. De gemeenteraad stelt in de aanpak van huiselijk geweld de kinderen voorop”, aldus wethouder Paul Blokhuis.

De gemeente richt een expositie in met tekeningen van kinderen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Ook als een kind getuige is van geweld, bijvoorbeeld tussen de ouders, spreken we over kindermishandeling. De expositie is te zien in de Burgerzaal van het stadhuis. In de Burgerzaal staat ook een groot scherm waarop bezoekers de signalentest kunnen maken. Deze test is afgelopen zomer door staatssecretaris Marlies Veldhuijzen- Van Zanten en wethouder Paul Blokhuis gelanceerd. De test maakt mensen bewuster en alerter. Vervolgens kan iemand tot actie overgaan door de signalen bespreekbaar te maken met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, telefoonnummer 0900 123 123 0

Armbandje Stop Kindermishandeling

Op de scholen in het voortgezet onderwijs deelt een jongerenteam in opdracht van de gemeente armbandjes uit aan middelbare scholieren met de tekst: Stop Kindermishandeling, www.watkanikdoen.nl. Het doel is om jongeren te bereiken met de campagne zodat zij signalen van kindermishandeling gaan herkennen en bespreekbaar maken. Om hen daarbij te ondersteunen wordt tegelijkertijd een informatieve folder uitgedeeld. De armbandjes zijn mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Volksgezondheid en Sport.

Wat is kindermishandeling

Kindermishandeling is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Bijvoorbeeld lichamelijk geweld, maar ook seksuele aanrakingen die een volwassene een kind opdringt of lichamelijke verwaarlozing als een kind niet de zorg en verzorging krijgt die het nodig heeft. Daarnaast bestaat er ook nog emotionele mishandeling en -verwaarlozing. Bijvoorbeeld schelden, vijandigheid, bangmakerij, een tekort aan warmte, geborgenheid. Tenslotte valt ook het getuige zijn van geweld in de huiselijk kring onder kindermishandeling.

Foto: Peter Vroon
Bron: Gemeente Apeldoorn

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over stad

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?