Gigant reorganiseert op eigen kracht

Donderdag 12 december 2013

Door Redactie

De gemeente Apeldoorn is nu niet bereid Gigant te hulp te schieten met extra financiële ondersteuning. Door zwaar en versneld te reorganiseren zal Gigant zelfstandig zorgen voor een stabiele bedrijfsvoering. De reeds ingezette reorganisatie heeft ingrijpende gevolgen voor personeel en vrijwilligers. Voldoende bezoekers en lagere kosten zijn essentieel om Gigant te laten voortbestaan.

Begin 2013 is Gigant €70.000,- gekort op de gemeentelijke subsidie. Vanaf mei is het bestuur samen met de waarnemend directeur met de stofkam door de organisatie gegaan. Medewerkers, vrijwilligers en leden van Gigant zijn gevraagd mee te denken en ideeën ter verbetering aan te dragen. Helaas werd Gigant tegelijkertijd geconfronteerd met dalende bezoekersaantallen en extra kosten. Dit heeft geleid tot een slechte financiële situatie waarop het bestuur afgelopen zomer extra financiële hulp heeft gevraagd bij de gemeente. In een bestuurlijk overleg op 22 november jl. heeft wethouder Cziesso het bestuur van Gigant meegedeeld dat het College van B&W niet met de voorstellen in het plan kon instemmen.

Door de verslechterde situatie is de afgelopen maanden versneld gereorganiseerd. Zo is er gestuurd op kostenreducties zoals scherpere inkoop en strakke personeelsbezetting, zijn er marktconforme prijsaanpassingen doorgevoerd en zijn er pauzes in de films gekomen in de hoop dat bezoekers een extra drankje nuttigen. Er wordt gewerkt aan een Vrienden van Gigant en een eigen Businessclub. Deze plannen zullen gepresenteerd worden tijdens het Apeldoorns Stadsfeest op 17 januari 2014.

In oktober werd zichtbaar dat – mogelijk mede door de reuring die was ontstaan – de bezoekersaantallen aanzienlijk toenamen. Ook de onverwachte filmkaskraker ‘De Nieuwe Wildernis’ trok in de loop van oktober- november Gigant langzamerhand uit het dal. Ondanks deze opleving zal Gigant 2013 met een fors negatief bedrijfsresultaat afsluiten. Dankzij genomen maatregelen en toegenomen bezoekersaantallen blijft Gigant op de bankrekening net uit de rode cijfers.

De genoemde acties geven echter onvoldoende resultaat. Het bestuur van Gigant heeft een formatieplan opgesteld dat vanaf 2014 moet leiden tot een reductie van de formatie met 25%. Ook worden de vergoedingen aan vrijwilligers gereduceerd. Samen met nog de eerder genoemde maatregelen leidt dit in 2014 tot een bezuiniging van ongeveer €140.000. Hiermee wordt de bezuiniging van de subsidie van de gemeente die in 2014 oploopt tot €100.000 opgevangen en kan er weer gebouwd worden aan voldoende weerstandsvermogen voor de toekomst. Daarnaast zal er hard gewerkt worden aan een strategisch plan waarin marktgericht denken centraal zal staan.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Elke maandag onze Apeldoornse verhalen in jouw inbox
De beste berichten en verhalen geselecteerd door Nikki van de redactie
Meer dan 1.500 Apeldoorners gingen je voor
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer lezen over stad

REACTIES

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!