Help, mijn buurman (ver)zuipt?

Woensdag 19 september 2012

Door Redactie

De naam van een mooi project om mensen met het syndroom van Korsakov er bovenop te helpen. Sinds de liberalisering in de zorgsector en de daarmee gepaard gaande nieuwe wet- en regelgeving is de positie van alcoholverslaafde mensen onder druk komen te staan. Ze zijn niet alleen verslaafd aan drank, maar hebben ook te kampen met verslechterende sociale, maatschappelijke en financiële omstandigheden.

In het ergste geval leidt dit tot het syndroom van Korsakov. Deze ziekte brengt vanwege de intensieve 24-uurs zorg omvangrijke zorgkosten met zich mee. Om zelf weer de regie over het eigen leven te kunnen voeren, heeft projectleider Gerrit Zwart in opdracht van stichting V.I.P (Verslavings Informatie Punt) en met een financiële bijdrage van het Oranjefonds het bijzondere project “Help, mijn buurman (ver)zuipt?” ontwikkeld.

Gerrit: “Het mooie van dit project is dat gemeenten, artsen en professionele instellingen zoals Atlant Zorggroep, Hogeschool Saxion en Windesheim samenwerken. Het project is tweeledig, enerzijds betreft het onderzoek en anderzijds is het een participatieproject. Doel van het project is de omstandigheden van de doelgroep te stabiliseren en te werken naar de opbouw van zelfredzaamheid door de maatschappelijke participatie te bevorderen.” Een kookproject geeft de praktische ondersteuning. Hiermee worden verantwoorde eet- en leefgewoonten van de deelnemers gunstig beïnvloed, wat weer effect heeft op een verbetering van de fysieke conditie. De maaltijden worden door Atlant Zorggroep verzorgd. Tijdens de maaltijd krijgen de deelnemers een “maatje” toegewezen, want ‘samen eten is immers leuker dan in je eentje eten,’ vervolgt Gerrit enthousiast.

Hierbij staat het sociale aspect bovenaan. Studenten van de Hogeschool Saxion en Windesheim fungeren niet alleen als maatje, maar vormen ook de schakel tussen de participerende partijen in het project. Zo leren ze de hele cyclus van het werken in de verslavingszorg kennen en raken ze vertrouwd met bestaande overlegvormen. Zij gaan ook de gespecialiseerde meetonderzoeken doen naar de vorderingen van het project. Als zij stuiten op onderbrekingen in de ketenzorg rondom de cliënt, dan bevorderen zij dat door samen met de cliënt een leefplan voor de komende periode te maken.

Gerrit Zwart, ervaringsdeskundige, is uitvoerend projectleider. ‘Ik ben verantwoordelijk voor de uitvoerende taken en begeleiding van de studenten. Tevens fungeer ik als contactpersoon voor externe en interne samenwerkingsinstellingen, gemeenten en andere financiers van het project.’

Gerrit staat er niet alleen voor. Hij wordt ondersteund door een adviesgroep die de voortgang van het project en de vorderingen van de studenten eens per twee maanden met hem evalueert. Wekelijks heeft Gerrit contact met de studenten en bespreekt hij met hen de verslagen. ‘We zetten per gemeente twee à drie studenten in die zo’n vijftien cliënten gaan begeleiden.’ Het project wordt gestart met een proeftuin in Apeldoorn en in Deventer en duurt twee jaar. Het is een gewenste aanvulling op de bestaande hulpverlening rond alcoholisten en Korsakov patiënten. Bovendien doet het recht aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en doorbreekt het het isolement en de zorgwekkende situatie van deze kwetsbare groep.’

Tot slot voegt Zwart toe: ‘En niet het minst belangrijke. Het project is gericht op een structurele verbetering van de zelfredzaamheid. Studenten leren in een vroeg stadium de doelgroep kennen en doen praktijkervaring op. De intrede van het vak verslavingskunde in het onderwijs is hoopgevend voor de toekomst. Zo levert het hele project voor alle participanten een mooie win-win situatie op.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Elke maandag onze Apeldoornse verhalen in jouw inbox
De beste berichten en verhalen geselecteerd door Nikki van de redactie
Meer dan 1.500 Apeldoorners gingen je voor
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer lezen over stad

REACTIES

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!