Het verschil tussen de rentederivaten van “De Goede Woning” en Gemeente Apeldoorn

Donderdag 22 november 2012

Door StrangeArt

Eerste even een “taai” stukje huis en tuin theorie over rentederivaten:
Derivaten zijn een algemeen geaccepteerd financieel instrument om renterisico’s op langlopende leningen (voornamelijk voor gebouwen) te beperken. In veel gevallen zijn derivaten het enig mogelijke instrument omdat banken nauwelijks tot geen langlopende leningen met een vaste rente verstrekken.

Vergelijk het gebruik van rentederivaten met de hypotheek van je huis. Bij een hypotheek kun je kiezen tussen een variabele rente of een vaste rente. Voor vastrentende hypotheken betaal je een hogere rente dan bij een variabele hypotheek Deze hogere rente is voor de bank een verzekering voor een toekomstige rentestijging. Niemand kan in de toekomst kijken, daalt de rente op langere termijn of stijgt de rente. Heb je als huizenbezitter weinig budgettaire ruimte (zit je altijd krap) dan is een vaste rente (je weet wat je in de toekomst moet betalen) aan te raden. Kun je wel geld missen (desnoods met een wintersportvakantie minder) dan kan het risico van een variabele rente worden genomen.

Gemeente Apeldoorn heeft “normale” derivaten, ook in de toekomst weet de gemeente wat aan rente betaald moet worden. In krappe tijden (“waarin er weinig vet op de botten is” om meer rente te betalen) een prettige zekerheid.

De Goede Woning
In een derivaten contract kan vastgelegd worden dat de verstrekker onder bepaalde voorwaarden extra zekerheden kan opeisen (Bijvoorbeeld bij een forse rentedaling), de zogenoemde margin call. Deze zekerheden kunnen geboden worden in de vorm van onderpand op onroerend goed, maar vaak worden liquiditeiten gevraagd. De verstrekker eist dan dat de instelling een bepaalde som geld op een geblokkeerde deposito rekening stort. Als de instelling dit geld niet als liquide middelen ter beschikking heeft, zal zij de som geld moeten lenen. Het aantrekken van een extra kredietfaciliteit kan erg moeilijk en ook duur zijn. Hierdoor kan de instelling in acute liquiditeitsproblemen komen en kan zelfs het voortbestaan van de instelling bedreigd worden. Van een soortgelijke acute situatie was sprake bij Vestia, 4 woningbouw verengingen lopen dit risico)

Apeldoorn heeft “normale” derivaten. “De Goede Woning” heeft derivaten met een “margin call”. “De Goede Woning” neemt dus bewust (?) het risico dat er in de toekomst extra geld moet worden vrijgemaakt of dat er hypotheek wordt gevestigd op het woning bezit.
Apeldoorn loopt dus geen risico, “De Goede Woning” wel

Waarom Roelof alweer “De Goede Woning”: Pure frustratie dat met belastinggeld zonder dat er echte deskundigheid is geëxperimenteerd wordt.

Natuurlijk blijven er wel wat vragen ten aanzien van Apeldoorn:
– zijn er open posities (derivaten waar nog geen lening tegenover staat)
– Is het derivaat van de zelfde bank als waar de lening is gesloten (bank failliet, derivaat waardeloos)
-Open posities kunnen trouwens ook ontstaan door vervroegd aflossen (aantrekkelijk bij de huidige lage rente), je blijft dan wel de derivaatkosten betalen

Nabrander:
Wat mij trouwens wel opvalt is dat in de jaarrekening van Apeldoorn geen, en in de accountverklaring nauwelijks aandacht is besteed aan de derivaten. De nominale waarde ontbreekt in de balans, de accountant zegt eigenlijk “er is geen wetgeving op dit gebied, dus wij hoeven er niets over te zeggen’

Over de foto: Een sculptuur van Emiel Bruggeman, de krokodil is de financiële instelling (de verkoper), de hand is van een naïeve koper van margin calls. Over StrangeArt: StrangeArt is de avatarnaam van Roelof Rump, een blogger die altijd ergens een mening over heeft, gevraagd of ongevraagd.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Elke maandag onze Apeldoornse verhalen in jouw inbox
De beste berichten en verhalen geselecteerd door Nikki van de redactie
Meer dan 1.500 Apeldoorners gingen je voor
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer lezen over stad

REACTIES

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!