Help de bevolking van Oekraïne

Inwoners openen herstelde watergangen

Woensdag 6 juli 2016

Door Redactie

Rob Voss

Het klimaat verandert. Inwoners en bedrijven in Apeldoorn hebben steeds meer te maken met extreme buien. Deze grote hoeveelheden worden in Orden vanaf nu opgevangen in de Beek in het Orderveen Noord en de Rode Beek Noord. Gemeente Apeldoorn en Waterschap Vallei en Veluwe herstelden de twee beken in het stedelijk gebied. Daarmee zetten zij opnieuw een stap in de opvang van hevige regenval.

Woensdag 6 juli openden inwoners van Orden de herstelde Beek in het Orderveen Noord en de Rode Beek Noord. Dat deden zij samen met wethouder Mark Sandmann en heemraad Frans ter Maten in het Waterbronpark tussen de Pieter de Hooghlaan en de Govert Flinckstraat.

‘Beide opgeknapte beekdelen ten noorden van de spoorlijn en de kruising van deze beken met de Europaweg, maken onderdeel uit van het Waterplan Apeldoorn,’ zegt wethouder Mark Sandmann. ’In dat plan spraken gemeente en waterschap af om alle veertien beken binnen de bebouwde kom te herstellen.’

Recreatie
Zijn collega-bestuurder van het waterschap, Frans ter Maten, voegt daaraan toe: ’De verbeteringen komen ten goede aan de wijkbewoners, recreanten en de natuur.’ De sprengkoppen in het Waterbronpark zijn opgeknapt en een deel van de beken is smaller gemaakt om de waterstroming te verbeteren. Een vistrap zorgt ervoor dat vissen ook stroomopwaarts kunnen trekken. Nieuwe beplanting en een aangelegde poel bevorderen de leefruimte voor dieren en planten, zoals kikkers en salamanders. Door de verbeteringen kan de grondwaterstand beter beheerst worden en in de beken is ruimte gemaakt voor regenwater dat hierdoor niet in de riolering belandt. Op de paden langs de beken kunnen mensen wandelen en het Waterbronpark biedt kinderen ruimte om te spelen.

Schoon water naar de Grift
Vlakbij de Europaweg stroomt het water van de twee beken via een nieuw aangelegde verbinding naar de Grift. Voor die tijd stroomde het beekwater via een ondergrondse leiding. Op deze leiding kwam ook het teveel aan regenwater terecht, dat het rioolstelsel niet kon opvangen.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over stad

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?