Help de bevolking van Oekraïne

Lieve mensen die volgelingen van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP), maar pas op

Zaterdag 21 februari 2015

Door StrangeArt

De SGP heeft een beginselverklaring, er wordt gelukkig niet naar geleefd, maar – hoe dan ook – het is een basisdocument. Deze beginselverklaring doet mij sterk denken aan het islam fundamentalisme en de oprichting van een kalifaat. In dit moslim kalifaat gelden dan de strikte regels van de Sharia, geen ruimte voor anders denkenden. Gelukkig zijn SGP’rs lieve mensen die niet onthoofden. De beginselverklaring:
In dat kerkelijke document staat dat de overheid niet alleen moet ‘waken over de politie’, maar dat ze ook de hand moet houden ‘aan den heiligen kerkendienst, om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valsen godsdienst, om het rijk van den antichrist te gronde te werpen, en het Koninkrijk van Jezus Christus te doen vorderen, het woord des Evangelies overal te doen prediken’. Kortom: de overheid moet Gods woord verkondigen en iedereen bestraffen die niet het rechte christelijke pad bewandelt. (Bron: Trouw)

Een Taliban op klompen?, nee dat geloof ik niet

Naschrift: Een cynisch stukje, niet kwetsend bedoeld. De aanleiding: binnenkort viert de SGP haar honderdjarig bestaan. De beginselverklaring staat ter discussie maar matiging van de beginselverklaring stuit op weerstand bij enkelen binnen de SGP. Een discussie wordt op kousenvoeten gevoerd. (Bron Volkskrant).

SGP: neem een voorbeeld aan het “Tweede Vaticaans Concilie”, een beleidswijziging waarin Het heilskundig exclusivisme werd genuanceerd. (Wikipedia)

 

Over de foto: Voor de strenge SGP’rs verfoeilijke symbolen van de heidense katholieke kerk

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over stad

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?