Meer of minder?

Maandag 26 september 2011

Door christenunie apeldoorn

 Wie De Stentor leest, kan het niet zijn ontgaan dat de nieuwe gemeentebegroting is verschenen. Het gaat weliswaar om het concept van het College van Burgemeester en Wethouders dat door de Raad nog moet worden vastgesteld, maar het algemene beeld is al wel duidelijk. Dit geldt des te sterker omdat de Gemeenteraad op 30 juni de voorjaarsnota nogal stevig heeft veranderd en de begroting binnen die vastgestelde voorjaarsnota is opgesteld.

Een opvallend verschil is het voorstel van het College om de belasting voor de burgers te verhogen. De opbrengst daarvan is voor ongeveer 3 mln ingeboekt. Het argument hiervoor is, dat de reserves van de gemeente Apeldoorn bijna helemaal op zijn door de financiële tegenvallers van de laatste tijd. Nu weet ik wel dat sommigen vinden dat de gemeente nooit al die dure gebouwen (Omnisportcentrum, Coda, Orpheus) had moeten bouwen. Wanneer dat niet was gebeurd, was er nu geen probleem geweest. Daarover kan ik heel veel schrijven, maar dat zal ik niet doen. Dat valt niet meer terug te draaien.

Iets anders is wel van belang. Tijdens de campagne in 2010 en de na de verkiezingen volgende formatie heeft (bijna) elke partij gezegd niet te snel de belastingen te willen verhogen. Enkelen zeiden van helemaal niet, maar de meeste partijen wilden alleen belastingverhoging als het echt niet anders ging. Het Apeldoornse College vindt blijkbaar dat nu dat moment (‘Het kan echt niet anders’) is aangebroken. Uiteraard is dat een politieke opvatting. Je kunt er ook anders over denken. Een ding is zeker: het College vindt dat de reserves van Apeldoorn te laag worden. De provincie Gelderland (die op de gemeenten toeziet) vindt dat ook. Er moet dus meer geld binnenkomen of minder geld uitgaan. Dat laatste betekent: nog meer bezuinigen dan we al doen. Als Apeldoornse gemeenteraad staan we voor de keuze of we voor het een dan wel voor het ander kiezen. Wat die keuze gaat worden, kan ik nu nog niet vertellen. Ik kan u wel vertellen dat u het gaat merken: of een hogere belastingaanslag in 2012, of snijden in zaken die we in juni hebben ontzien. Het gaat opnieuw pijn doen.

Roelof Veen – fractievoorzitter ChristenUnie

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over stad

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?