Miny: voorzitter met karakter

Zondag 15 januari 2017

Door Jaap van Amersfoort

Ook zaterdagmiddag (14 januari) verraste voorzitter Miny van der Zande de aanwezigen op de nieuwjaarsbijeenkomst van de Vereniging Oud Apeldoorn met haar bijzondere creatie. De leden zijn inmiddels wel gewend aan haar niet alledaagse presentatie tijdens haar nieuwjaarstoespraak maar ook deze keer was het weer heel erg amusant net als de gehele middag overigens was.

Zij besteeg als oude vrouw al strompelend het podium. Vol passie vertelde ze over de komst van een oude tramremise en over een oude gaslantaarn waarvoor nog een plekje moet worden gevonden worden.

Ook was er een presentatie van Jan Brouwers die uit de doeken deed wat de BV Stadsherstel nu eigenlijk inhoudt. De BV Stadsherstel houdt zich bezig met het aankopen van historische panden om Apeldoorn de oorspronkelijkheid te terug te geven en er klein ambachtelijke bedrijven in onder te brengen. Na zijn enthousiasmerende presentatie was Brouwers dan ook bijzonder verrast dat hij werd verkozen tot Apeldoorner van het jaar. In zijn dankwoord betrok ook hij de vele vrijwilligers die hem steunen.

Na de pauze was er nog een heel toepasselijk optreden van het Dialectkoor Apeldoorn. Zeer lieten bekende melodieën horen, al viel het meezingen bij gebrek aan ondertiteling wat tegen. Maar het Apeldoornse volkslied met de wel geprojecteerde tekst werd spontaan staande meegezongen. Daarna was het nog lang rumoerig aan de bar.

De VOA heeft als doelstelling het verbeteren en in stand houden van de onderlinge betrokkenheid van (oud-) Apeldoorners, het verzamelen van beelden en geschriften m.b.t. Apeldoorn in eigen archiefbeheer en het bewaken en bewaren van Apeldoorns cultuurhistorisch erfgoed. De vereniging is opgericht op 12 september 1994, heeft 2200 leden (in 2005 was dat nog 1200) en is aangesloten bij de Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn waarvan onder meer CODA, Stichting Apeldoornse Monumenten, Stichting Indisch Erfgoed en Stichting Koninklijk Apeldoorn deel uitmaken.

In december 2015 hief de Historische Vereniging Felua zichzelf op. Haar grote museale collectie heeft de Felua geschonken aan de VOA, een geweldige aanwinst. De collectie is in bruikleen ondergebracht bij CODA.

Ter voorbereiding op de jaarvergadering had ik een uiterst plezierig gesprek met de voorzitter van de VOA, Miny van der Zande in haar appartement met een prachtig uitzicht over het kanaal. Miny is een ’volbloed’ Apeldoornse en heeft 23 jaar als directiesecretaresse bij Megapool gewerkt. In 2004 ging dit bedrijf echter failliet. In 2004 vroeg de toenmalige voorzitter oprichter Jaap Brink van VOA haar voor een bestuursfunctie. Een jaar later aanvaardde zij het voorzitterschap.

Vol trots vertelt Miny over de diverse evenementen die de vereniging al dan niet in samenwerking met andere instanties organiseert. Denk daarbij aan tentoonstellingen, filmdagen, wandelingen, fietstochten, boekenbeurzen, lezingen en excursies. Ook heeft de vereniging een groot aandeel in belangrijke projecten zoals de renovatie van het Theehuis in park Berg en Bos, het behoud van de bunker van Seyss Inquart aan de Loolaan en het Stationsgebouw.

Op de vraag of zij zich geschikt acht om ooit bij een mogelijke verkiezing burgemeester te worden antwoordt ze ontkennend. Ze is tegen een gekozen burgemeester. Een burgervader of -moeder van buiten de stad kan in haar ogen kan heel verfrissend werken. In haar twaalfjarig voorzitterschap ziet ze terug op een prima verstandhouding met twee burgermeesters met wie ze prettig heeft samengewerkt en nog steeds samenwerkt (John Berends). En zo is het met al die Apeldoorners die ’haar’ stad een warm hart toedragen.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over stad

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?