Parkenschool herdenkt samen met nabestaanden bij ‘Kruisjesdal’

Donderdag 13 april 2017

Door Margo Hulleman-Klein

In het centrum van Apeldoorn aan de Kastanjelaan staat basisschool de Parkenschool. Deze basisschool heeft net als een aantal andere scholen in Apeldoorn een oorlogsmonument geadopteerd. Voor de Parkenschool is dat het ‘Kruisjesdal’ in Hoog Soeren. Diep in het bos weggestopt waar op 12 en 13 april 1945 16 mannen door de Duitsers doodgeschoten werden. Afgelopen dinsdag, 12 april, hebben de leerlingen van groep 7 en 8 dit herdacht.

Ook de opa van Sierk IJsselstein Mulder, Rein Mulder hoorde bij deze groep gefusilleerde verzetsstrijders. Rein Mulder, onder het verzet bekend als Roelf, werd op deze dag klem gereden door de SicherheitsDienst (SD) en van zijn fiets geslagen. In de koffer die hij achterop zijn fiets vervoerde werden 4 machinepistolen aangetroffen. Zo’n 5 uur later werd hij neergeschoten; 5 dagen voordat de Canadezen Apeldoorn bevrijdden.

Op de Parkenschool wordt er ieder jaar nog veel aandacht geschonken aan de gebeurtenissen rond 12 en 13 april 1945. Sierk IJsselstein Mulder (kleinzoon van Rein Mulder) komt ieder jaar in groep 7 over deze gebeurtenis vertellen. Zijn oma en vader gingen hem in dit verhaal voor. In de groepen 7 en 8 worden gedichten geschreven over de gebeurtenissen in het bos en over de oorlog.

Op 12 april gingen de groepen 7 en 8 van De Parkenschool naar het monument om even stil te staan bij de oorlogsmisdaden die daar gepleegd zijn. Dit samen met de nabestaanden en andere genodigden. De Last Post werd gespeeld en er werd een minuut stilte in acht genomen. Door locoburgemeester Cziesso werd er een krans gelegd en de leerlingen van groep 7 en 8 legden witte rozen neer onder begeleiding van muziek van de Koninklijke Stedelijke Harmonie.

De heer Huygen, zoon van Barend Jan Antonie Huygen één van de 16 mannen die hier omkwam, nam ook nog het woord. Hij, toen 8 jaar oud, vertelde hoe de hoop vervloog toen er na weken nog niets vernomen was van zijn vader. Dat de vrouwen van deze verzetsstrijders sterke vrouwen waren en niet alles wisten wat hun mannen deden, maar hier wel achter stonden en het ‘gewone’ leven gewoon lieten doorgaan. Verder meldde hij: ,,Ik ben ontroerd en heb respect voor de manier waarop jullie als school en leerlingen met het monument omgaan. Ze worden niet vergeten”. Hij bedankte de school namens de nabestaanden.

Ook Ton Markerink, op dit moment interim-directeur op De Parkenschool, sprak nog even het woord nadat leerlingen uit groep 7 en 8 gedichten hadden voorgelezen. Hij is trots dat er op deze manier met het monument wordt omgegaan door de school. Het verhaal van de oorlog werd dan ook naar deze tijd doorgetrokken met alle nare dingen die er gebeuren in de wereld. Hij sloot dan ook af met de woorden ,,Vrijheid is niet een vanzelfsprekendheid, hier moet hard voor gewerkt worden door iedereen”.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over stad

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?