Help de bevolking van Oekraïne

Probleem kind? Een ambtenaar lost het wel op

Donderdag 27 maart 2014

Door StrangeArt

De jeugdzorg wordt gedecentraliseerd, gemeenten worden verantwoordelijk, tegelijkertijd wordt het budget flink gekort. Hieronder wat zorgwekkende citaten:

Ambtenaar wordt jeugdpsychiater
Ambtenaren van de gemeenten die vanaf 2015 verantwoordelijk worden voor alle vormen van jeugdzorg, krijgen komend jaar een basiscursus jeugdpsychiatrie. Na die zesdaagse cursus moeten zij beoordelen of jongeren psychiatrische hulp nodig hebben, wat nu is voorbehouden aan deskundigen(Volkskrant)

Angst
Huisartsen vrezen dat zij kinderen niet meer kunnen doorverwijzen naar de juiste hulp als de jeugdzorg volgend jaar onder de gemeenten valt. Driekwart vreest dat gemeenten te weinig psychiatrische zorg voor kinderen inkopen (Volkskrant)

Negeren probleem
“We zullen een aantal taken niet meer uitvoeren zoals bij de zorg”, stelde Jorritsma onlangs in het blad van ondernemersorganisatie VNO-NCW. “Bij de jeugdzorg worden jongeren niet meer naar de psychiater gestuurd, maar naar de voetbalclub.”

Gemeenten niet toegerust
Geen bestuurder haalt het in zijn hoofd gevangenissen te sluiten of de verwijzing hiernaar te laten plaats vinden via de gemeente. Dat verloopt gewoon via de rechter. Zo dient verwijzing naar een psychiater ook te verlopen door deskundigen uit de zorg. Gemeentebestuurders denken de taak aan te kunnen met wijkteams, maar hebben geen expertise in huis en nog geen idee over beschikbare middelen. Medewerkers uit de jeugd ggz worden massaal ontslagen. Een gemeentelijke schijf erbij leidt alleen maar tot extra vergaderen met mensen die steeds minder weten. (Transitie Jeugdzorg vanuit Ouderperspectief)

Naschrift: Het gezegde “Kind van de rekening” krijgt nu wel een erg wrange bijsmaak

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over stad

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?