PvdA stelt vragen over studentenhuisvesting in Apeldoorn

Zaterdag 5 december 2015

Door PvdA Apeldoorn

De PvdA heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over studentenhuisvesting in Apeldoorn. De PvdA wil weten wat de visie van het college is op studentenhuisvesting en welke mogelijkheden zij ziet om er voor te zorgen, met hulp van marktpartijen en woningbouwcorporaties, dat er voldoende en bovendien voldoende betaalbare studentenhuisvesting beschikbaar is. 
Het gaat goed met het de groei van de Apeldoornse onderwijsinstellingen en in de omgeving van het Centraal Station ontstaat een heus onderwijscluster met de Fotovakschool, Wittenborg University, Aventus en de nieuwbouw van Saxion bij de Nettenfabriek inclusief een opknapbeurt van de openbare ruimte. De PvdA Apeldoorn is verheugd met deze ontwikkeling op deze mooie locatie.

Maar met de groei van het aantal studenten komt ook het vraagstuk om huisvesting wederom op tafel. Gelukkig zijn er in de binnenstad fraaie ontwikkelingen gaande waarbij ondernemers de handschoen hebben opgepakt om leegstaande kantoorpanden zonder toekomst als kantoorlocatie om te bouwen tot jongerenhuisvesting, waarvoor hulde. Toch is deze ontwikkeling grotendeels gericht op jongeren en starters hoewel er een overlap is met de doelgroep studenten, is er mogelijk ook een groeiende behoefte bij deze doelgroep. Bij de Apeldoornse woningcorporaties Ons Huis, De Goede Woning en de Woonmensen heeft studentenhuisvesting nooit hoog op de agenda gestaan, maar ook zij dragen hun steentje bij.

Echter, gezien de groei van het aantal studenten in Apeldoorn past het om daar als lokale overheid een visie op te hebben, op te anticiperen en regie te nemen. Met name de internationale studenten van Wittenborg University (met 70 nationaliteiten) hebben echt een dak boven hun hoofd nodig. Bovendien heeft de Gemeente Apeldoorn onlangs een convenant ondertekend met Wittenborg waarin zij een inspanningsverplichting heeft ten aanzien van de huisvesting van studenten. Daar komt bij dat huidige locaties waar Wittenborgstudenten woonachtig zijn (spaceboxen Molendwarsstraat Haven Centrum) zeer waarschijnlijk in de nabije toekomst verdwijnen en het niet duidelijk is of hier een alternatief voor is. Dit nog los van de prognose van het aantal studenten van Wittenborg en de groei van Saxion.

De PvdA Apeldoorn heeft de volgende vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Vragen

1. Is het college het eens met het de PvdA Apeldoorn dat er meer visie en regie nodig is vanuit de gemeente op het dossier studentenhuisvesting? Zo ja, hoe gaat u daar concreet invulling aan geven?

2. Bent u het met de PvdA Apeldoorn eens dat de woonagenda uit 2014 daar eigenlijk op een te hoog abstractieniveau in voorziet en dat verdieping op dit thema nodig is?

3. Hoe ziet u de verschillende verantwoordelijkheden en rollen van de gemeente, woningcorporaties en de markt ten aanzien van studentenhuisvesting?

4. Om hoeveel studenten gaat het in Apeldoorn en hoeveel eenheden studentenhuisvesting zijn er op dit moment beschikbaar?

5. Wat is de prognose voor de komende vijf jaar ten aanzien van de aantallen Apeldoornse studenten en welk aandeel daarvan is uitwonend?

6. Is er per onderwijsinstelling een prognose voor de komende jaren beschikbaar en in beeld hoe groot de behoefte aan studentenhuisvesting per onderwijsinstelling is? Zo ja, kunt u dit aangeven?

7. Welke afspraken zijn er gemaakt in de prestatieafspraken met de Apeldoornse woningcorporaties ten aanzien van studentenhuisvesting?

8. Hoe denkt de gemeente concreet invulling te geven deze collegeperiode aan de inspanningsverplichting zoals genoemd in het convenant met Wittenborg?

9. Heeft het college alternatieven voor de locaties die op korte termijn komen te vervallen? Zo ja, welke alternatieven zijn dit?

10. Ziet het College mogelijkheden in het combineren van het huisvesten van statushouders en studenten?

Marga Jonkman
Fractievoorzitter PvdA Apeldoorn

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Elke maandag onze Apeldoornse verhalen in jouw inbox
De beste berichten en verhalen geselecteerd door onze redactie
Meer dan 2.300 Apeldoorners gingen je voor
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer lezen over stad

ONDERWERPEN

PvdA

REACTIES

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!