Help de bevolking van Oekraïne

Samen voor sport in Apeldoorn

Zaterdag 6 juni 2015

Door Redactie

Vorige week tekenden Anne Fokke de Vries namens de vereniging Sportraad Apeldoorn (VSA) en wethouder Nathan Stukker namens het college een nieuw convenant dat tot en met 2018 geldt.

Nathan Stukker: “We hebben elkaar hard nodig. De Sportraad is voor mij de spreekbuis voor sportend Apeldoorn en daar wil ik graag mee samenwerken. We gaan samen het beleid verder inrichten en elkaar versterken in deskundigheid.”

Stukker vervolgt: “Sport zorgt voor veel positieve ontwikkelingen in onze stad: gezondheid en welzijn van iedereen van jong tot oud, maar het maakt onze stad ook aantrekkelijk als vestigingsplaats voor bewoners, bedrijven en bezoekers.”

Het heeft even geduurd voordat de Sportraad Apeldoorn afspraken wilde maken met de gemeente. De bezuinigingen die op de Apeldoornse sportclubs waren afgekomen vroegen om een herbezinning bij de Sportraad. Maar op 27 mei was het toch zover. Het convenant bevat de afspraken tussen de gemeente en de sportraad tijdens de lopende raadsperiode.

Bron: apeldoorn.nl

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over stad

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?