Vrijwilligers met dementie winnen Europese prijs

Donderdag 27 maart 2014

Door Redactie

Zorggroep Apeldoorn

Initiatiefnemers en vrijwilligers van DemenTalent kregen dinsdag de EFID Award uitgereikt. Deze Europese prijs voor initiatieven die prettig leven voor mensen met dementie in de maatschappij bevorderen, geeft een impuls aan de landelijke uitrol van nieuwe DemenTalent projecten. DemenTalent zet  mensen met dementie in de maatschappij aan het werk als vrijwilligers. Denken vanuit talenten in plaats van vanuit beperkingen vormt hierbij de rode draad. Dat het werkt blijkt uit de 24 vrijwilligers die al ruim een jaar onder begeleiding van medewerkers van Zorggroep Apeldoorn en omstreken en in samenwerking met Staatsbosbeheer actief zijn in de natuur en de gebouwen van Radio Kootwijk.

Mensen met dementie hebben veel baat bij beweging in de natuur en een goede balans tussen rust en uitdaging. Een beschermde omgeving, goede begeleiding en het contact met lotgenoten en beweging, zorgen ervoor dat mensen met dementie langer zelfstandig kunnen functioneren. Uit dit gedachtegoed is DemenTalent ontstaan. Zorggroep Apeldoorn en omstreken heeft dit initiatief opgepakt en samenwerking gezocht met Staatsbosbeheer om het als project in Radio Kootwijk te lanceren. Het is de ambitie om DemenTalent landelijk uit te rollen door samenwerking met verschillende gemeentes, maatschappelijke organisaties, scholen en verenigingen.

Van zorg naar zingeving
Nederland telt ruim 250.000 mensen met dementie. Hiervan woont 70% thuis en 30% in een zorginstelling. Een belangrijk deel van alle zorg voor mensen met dementie wordt gegeven door mantelzorgers, vaak partners of de kinderen. Uit onderzoek door de Alzheimer Society in Engeland blijkt dat veel mensen met dementie in hun eigen huis gevangen zitten. Het leeuwendeel stopt met activiteiten door gebrek aan zelfvertrouwen en vermijdt de buurt omdat zij zich gehinderd voelen door hun eigen beperkingen. 39% komt zelfs niet buiten. Dankzij het project DemenTalent krijgen deze mensen weer een kans om deel te nemen in de maatschappij in de vorm van vrijwilligerswerk. Het inzetten van de eigen talenten, contact met lotgenoten en bewegen zijn hierbij belangrijke onderdelen. ‘Sinds ik vrijwilligerswerk ben gaan doen, heb ik het gevoel weer mee te doen in de wereld’, aldus Leen.

Maatschappelijke samenwerking
Volgens Daphne Mensink, bedenker van DemenTalent, moet nog breder geaccepteerd worden dat mensen met dementie als vrijwilliger aan het werk gaan. “Er wordt nog te vaak gedacht dat ze weinig meer kunnen. DemenTalent draait het om en kijkt naar mogelijkheden.” Om vrijwilligerswerk op meerdere plekken te faciliteren is samenwerking met verschillende maatschappelijke organisaties nodig. In Apeldoorn is bijvoorbeeld samenwerking gezocht met Staatsbosbeheer, een lokaal kinderdagverblijf en een sportvereniging. Vanuit de samenwerking met Staatsbosbeheer hebben de vrijwilligers in Radio Kootwijk de beschikking over een eigen verblijfsruimte en gaan ze aan de slag in de natuur en in en om de gebouwen van het voormalige zendstation. Ze worden begeleid vanuit Zorggroep Apeldoorn e.o. en ondersteund door de boswachter. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten, want de vrijwilligers verzetten veel werk.

Het is de ambitie om DemenTalent landelijk uit te rollen en hierbij bestuurlijke en maatschappelijke partners te zoeken. Zorginnovatiebureau DAZ coördineert en faciliteert dit samen met de initiatiefnemer van DemenTalent. Met de EFID Award op zak hoopt DAZ dat dit meerdere deuren opent voor samenwerking, zodat meer mensen met dementie actief een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Zo kunnen zij langer zelfstandig functioneren:  “Mijn man komt weer thuis zoals vroeger van zijn werk, voldaan en enthousiast”.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over stad

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?