Help de bevolking van Oekraïne

Zijn we als gemeente goed in lobbyen?, Nee

Zaterdag 6 oktober 2012

Door StrangeArt

Waar StrangeArt vandaag een mening over heeft
Voorbeeld 1

Gemiste kans internetnaam .Apeldoorn
Apeldoorn en het Apeldoornse bedrijfsleven hebben de kans gemist om als internet toplevennaam .apeldoorn te registreren.
Toplevel  domeinnamen worden uitgebreid (toplevennaam is het meest rechtse deel van de internetlink, denk aan .nl). Met de uitbreiding van nieuwe domeinnamen komt er meer keuzevrijheid en concurrentie, naast nieuwe mogelijkheden voor innovatie en betere zichtbaarheid op het internet.
Het is een gemiste kans van het gemeentebestuur om niet de naam “apeldoorn” te registeren. Een gemiste kans voor gemeente maar ook voor het bedrijfsleven. Amsterdam en Arnhem bijvoorbeeld komen wel voor in de gepubliceerde lijst ( zie http://bit.ly/RnMDSq ). Zo verwacht de gemeente Amsterdam dat het .Amsterdamsdomein veel toegevoegde waarde zal hebben voor ondernemingen en instellingen in de stad. (Het is trouwens te laat om nieuwe namen aan te vragen, er kan alleen nog bezwaar gemaakt worden tegen de ingediende voorstellen)
Let wel: Dit is niet alleen een sneer naar het gemeentebestuur van Apeldoorn, maar bewijst ook een gebrek aan proactief reageren van het bedrijfsleven in Apeldoorn  en de Kamer van Koophandel. Vooral van de Kamer van Koophandel verwacht je een houding van “inclusief denken”.

Voorbeeld 2

Niet aanwezig bij een bezoek van een Tweede Kamerlid
Recentelijk was ik bij een ontmoeting tussen een Apeldoorns bedrijf (Tomra Systems) en een Tweede kamer lid van het CDA (Marieke van de Werf). Wat mij verwonderde was, dat er geen vertegenwoordiger van het Apeldoornse college aanwezig was, zelfs niemand van het CDA. Was dit gesprek belangrijk voor Apeldoorn: Ja.
Het betreft een Apeldoorns bedrijf van ca 80 werknemers wat zijn werkgelegenheid wil behouden en uitbreiden. Het onderwerp was afvalbeheer en recycling (interessant voor de afval wethouder) en het had te maken met de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG). Immers de VNG is radicaal tegen het afvalakkoord. (Een gemiste kans dus voor het collegelid wat actief is binnen het VNG)
Of – enigszins cynisch – zag men er geen heil in omdat het betreffende CDA lid op nummer 17 staat, en het CDA gepeild wordt op 14 zetels?

Voorbeeld 3

Verdwijnen werkgelegenheid belastingdienst.
( Letterlijke citaten uit de Stentor van afgelopen juni:). “De vrees is dat met name het kantoor aan het Stationsplein dicht gaat. Met de sluiting van deze locatie moeten driehonderd medewerkers van het Regiokantoor Randmeren in een andere stad aan het werk.”. “ Het college van burgemeester en wethouders probeert de staatssecretaris van financiën te bewegen geen kantoren van de Belastingdienst in Apeldoorn te sluiten”. “Nadat economiewethouder Nathan Stukker geen telefonisch contact met staatssecretaris Weekers heeft kunnen krijgen, doet het college een verzoek per brief op de bus”. (Einde citaten)
Het sturen van een brief is natuurlijk zinloos. De gemeente weet ook dat dit een vorm van “window dressing” is. In zulk soort processen is het belangrijk om al in het voorstadium van de besluitvorming actief te lobbyen. Vergelijk dit proces met een bestemmingsplan, je kunt bezwaar indienen maar de kans op honorering van je bezwaar is uitermate klein.
Als er een Apeldoorns Tweede Kamer lid was geweest (zie het volgende voorbeeld) dan had er in het voorstadium invloed uitgeoefend kunnen worden.

Geen Tweede Kamerleden uit Apeldoorn
Ruwweg heeft Apeldoorn 1% van de totale bevolking van Nederland. Je zou dan verwachten dat Apeldoorn van de 150 Kamerzetels er minstens 1.5 bezet. Kijkend naar de kandidatenlijst van de aankomende verkiezing blijkt dat geen enkele Apeldoorner verkiesbaar is voor de Tweede Kamer.
Uit het gegeven dat we geen verkiesbare kandidaten hebben, trek ik de conclusie dat Apeldoornse politici ook nauwelijks vertegenwoordigt zijn in de bestuurlijke elite van politieke partijen. Het “ons kent ons” principe is hoe dan ook belangrijk in het lobbywerk

Alle genoemde voorbeelden zijn, op zich zelf gezien gezien, “klein bier”. Voor elk voorbeeld is een verontschuldigende verklaring. Maar de samenhang is een feit: Apeldoorn verkoopt zich zelf niet.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over stad

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?