100.000 bommen en granaten

18 augustus 2012, CODA, Apeldoorn

Door Redactie

CODA organiseert in het kader van het festival Gelegerd in Gelderland een weekend over archeologie en de Tweede Wereldoorlog.

Op zaterdag 18 augustus start de tentoonstelling 100.000 bommen en granaten . Deze tentoonstelling toont vondsten die werden gedaan tijdens de ruiming van het voormalige munitiedepot Hoog Soeren. Die dag kunt u ook zien hoe explosievenopruimers dit gevaarlijke werk aanpakken. Bovendien kunt u uw eigen vondsten voorleggen aan deskundigen.

Op zondag 19 augustus kunt u tijdens een symposium een vier boeiende presentaties bijwonen over archeologie en de Tweede Wereldoorlog in Apeldoorn. Die dag wordt ook de gemeentelijke brochure Uit de lucht, in de bodem, Archeologisch onderzoek naar vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog ten doop gehouden.

100.000 bommen en granaten brengt professionals en amateurs, historici, archeologen en explosievendeskundigen bij elkaar. Iedereen die geïnteresseerd is in de Tweede Wereldoorlog of in archeologie is van harte welkom. De toegang is gratis

Wroeten in het nabije verleden

Bij archeologie denken de meeste mensen aan lang vervlogen tijden: prehistorische vuistbijlen, Romeinse munten, middeleeuws aardewerk. Toch ligt een steeds belangrijker archeologisch onderzoeksterrein veel minder ver in het verleden. De laatste jaren wordt er op verschillende plekken bodemonderzoek gedaan naar sporen van de Tweede Wereldoorlog.

Apeldoorn speelt in deze ontwikkeling een voortrekkersrol. Archeologen werken in opdracht van de gemeente nauw samen met specialisten van defensie en van de explosievenopruimingsdienst. De berging van vliegtuigwrakken en de ruiming van het munitiedepot dat zich in de oorlogsjaren bevond tussen Apeldoorn en Hoog Soeren leveren zo tal van nieuwe feiten op; feiten die in combinatie met andere sporen van de oorlog in Apeldoorn een fascinerend nieuw licht werpen op de gebeurtenissen in de periode 1940-1945. De inbreng van Apeldoornse burgers bij dit onderzoek is niet te onderschatten. Zij bewaren herinneringen en spullen die voor historici en archeologen vaak onmisbaar zijn bij het oplossen van de puzzels waar zij tijdens hun werk op stuiten.

Tentoonstelling

In de tentoonstelling 100.000 bommen en granaten, te zien van zaterdag 18 augustus t/m zondag 23 september, worden de meest opmerkelijke archeologische oorlogsvondsten uitgestald: zowel materiaal uit Hoog Soeren als overblijfselen van de vliegtuigbergingen. Ook kunt u de befaamde Kiwi kaart, een met de hand getekende kaart van een Nieuw-Zeelandse divisie, die in 2010 in Apeldoorn werd gevonden, voor het eerst ‘live’ bewonderen.

Bandritzer 561

De Bandritzer 561, het even spectaculaire als geheimzinnige vehikel dat tijdens Gelegerd in Gelderland her en der in de provincie opduikt, staat tijdens het 100.000 Bommen en Granaten-weekend bij CODA voor de deur. Grijp uw kans en maak een tijdreis door 2000 jaar Gelderse militaire geschiedenis!

ZATERDAG

Uw eigen vondsten

Hebt u zelf een vondst gedaan of bent u in het bezit van bijzondere overblijfselen uit de Tweede Wereldoorlog, dan kunt u die op zaterdag 18 augustus voorleggen aan enkele specialisten op het gebied van Tweede Wereldoorlog-archeologie. Betreft het echter wapens of scherpe munitie, dan wordt u uitdrukkelijk verzocht deze alléén op foto mee te brengen. U mag de vondsten die u laat zien overigens naderhand gewoon weer mee naar huis nemen.

Demonstraties

Bent u benieuwd hoe de explosievenopruimers in Hoog Soeren te werk gaan? Specialisten van de firma Leemans Speciaalwerken, die inmiddels al 13 jaar intensief bezig is met het bomvrij maken van het gebied van het voormalig munitiedepot, geven op zaterdagmiddag demonstraties met opsporingsapparatuur en uitleg over hun uiterst boeiende en niet ongevaarlijke werkzaamheden.

ZONDAG

Symposium

Op zondagmiddag 19 augustus vertellen vier boeiende sprekers over het belang van de archeologie voor onderzoek naar de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Jelle Reitsma, brigadegeneraal b.d. vertelt over de nu nog aanwezige overblijfselen uit de Tweede Wereldoorlog in en om Apeldoorn, Martijn Reinders, archeologiestudent aan de Saxion Hogeschool te Deventer over het munitiedepot Hoog Soeren, Masja Parlevliet, gemeentelijk archeoloog van Apeldoorn over de vliegtuigbergingen in Wenum Wiesel en het Kristalbad en Ruurd Kok, Senior specialist WO II archeologie RAAP, over nut en noodzaak van archeologisch onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog.

De dag zal worden voorgezeten door Luitenant Generaal b.d. Remco Seijn, voorzitter van de Stichting Bevrijding ’45.

Informatie

Beide dagen spelen en zich af in en om het CODA Auditorium en zijn gratis toegankelijk. De tentoonstelling 100.000 bommen en granaten staat op de eerste etage, boven de museumingang en is eveneens gratis toegankelijk.
CODA Museum is op zaterdag open van 10 tot 17 uur, op zondag van 13 tot 17 uur.

Voor meer informatie over het festival Gelegerd in Gelderland en over de verschillende activiteiten die in dit verband in Apeldoorn georganiseerd worden, bezoekt u www.gelegerdingelderland.nl

Voor algemene informatie kunt u terecht op de site van CODA.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?