Agenda gemeenteraad

26 mei 2016, van 19:00 tot 22:00

Door Agenda

www.brinkenorden.nl

In gesprek met de raad

19.00 uur

– Overheveling JGZ van GGD naar CJG

– Presentatie evaluatie Stedendriehoek


19.45 uur

Pauze

20.00uur

Raadsvergadering

1. Vaststelling raadsagenda

2. Vragenuurtje

3. Actualiteitsvragen

Besluiten raad:

4.

Rechtstreeks:

a. Vaststelling bestemmingsplan Asselsestraat 328B

b. Vaststelling bestemmingsplan Arnhemseweg 445-449

c. Vaststelling bestemmingsplan Uddelerveen 68 Uddel

d. Vaststelling bestemmingsplan Krimweg 65b Hoenderloo

5. Benoeming fractievertegenwoordiger t.b.v. de Politieke Markt Apeldoorn (P. van Helden/ ChristenUnie)

6. 6e wijziging APV 2014

7. Investeringsvoorstel en uitvoeringsplan Verduurzamen gemeentelijk vastgoed

8. Oplossing installatietechnische gebreken Omnisport

9. Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2016

10. Motie vreemd aan de orde van de dag ingdiend door PvdD: Nooit meer een Westpoint

22.00 uur

Sluiting met drankje in Burgerzaal

Kom naar het stadhuis (Marktplein 1) of bekijk de vergadering via www.apeldoorn.nl/gemeenteraad

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Elke maandag ons nieuws in de mail?