Agenda gemeenteraad

16 juni 2016, van 19:00 tot 22:15, Stadhuis, Marktplein 1, Apeldoorn

Door Agenda

U vindt de volledige agenda op www.apeldoorn.nl/gemeenteraad

19.00 uur
– Jaarmonitor 2015 Woningbouw Apeldoorn
– Herijking uitgiftebeleid openbaar groen
– Samenwerkingsregeling GGD NOG
– Huis van de Stad

20.00 uur
– Zienswijze jaarstukken 2015 en ontwerpbegroting 2017 Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ)

20.30 uur
– Zienswijze conceptbegroting 2017 Tribuut belastingsamenwerking
– Zienswijze jaarstukken 2015 en concept begroting 2017 Regio Stedendriehoek

21.00 uur
Pauze

21.15 uur
– Regionale transformatieagenda huiselijk geweld en kindermishandeling
– Invoeren reclamebelasting tbv Binnenstadsfonds
– Krediet voor renovatie van het voormalige Theehuis in park Berg en Bos
– Evaluatie WGR Stedendriehoek

22.15 uur
Sluiting

Kom naar het stadhuis (Marktplein 1) of bekijk de vergadering via www.apeldoorn.nl/gemeenteraad

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Elke maandag ons nieuws in de mail?