AGENDA GEMEENTERAAD

23 juni 2016 - 24 juni 2016, van 15:30 tot 24:00, Stadhuis, Marktplein 1, Apeldoorn

Door Agenda

U vindt de volledige agenda op www.apeldoorn.nl/gemeenteraad

15.30 uur
Raadsvergadering
1.Vaststelling raadsagenda
2.Vragenuurtje
3.Actualiteitsvragen
Besluiten raad:
4. Rechtstreeks:
a. Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Amersfoortseweg 287-291 Uddel
b. Vaststelling bestemmingsplan Arnhemseweg – Radiumweg
5. Besluitvorming Theehuis Park Berg en Bos
6. Conceptbegroting 2017 Tribuut belastingsamenwerking
7. Concept jaarstukken 2015 en ontwerpbegroting 2017 Regio Stedendriehoek
8. Jaarstukken 2015 en ontwerpbegroting 2017 van Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ)
9. Samenwerkingsovereenkomst Gemeenschappelijke Regeling Gezondheidsdienst Noord- en Oost Gelderland
10. Regionale transformatieagenda Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2016-2019
11. Invoeren reclamebelasting binnenstad Apeldoorn t.b.v. binnenstadfonds
12. ‘Welkom in Apeldoorn op de Veluwe’/ Toeristisch Toplandschap
17.45 uur
Schorsing

19.00 uur
13. Doorjaarsnota 2016
24.00 uur
Sluiting met drankje in Burgerzaal

Kom naar het stadhuis (Marktplein 1) of bekijk de vergadering via www.apeldoorn.nl/gemeenteraad

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Elke maandag ons nieuws in de mail?