Agenda gemeenteraad donderdag 9 juni 2016

9 juni 2016, van 19:00 tot 23:30, Stadhuis, Marktplein 1, Apeldoorn

Door Agenda

U vindt de volledige agenda op www.apeldoorn.nl/gemeenteraad

19.00uur
Raadsvergadering
1. Vaststelling raadsagenda
Besluiten raad:
2. Rechtstreeks:
a. Eerste begrotingswijziging MPB 2016-2019, jaarschijf 2016
b. Actualisatie verordening behandeling bezwaarschriften
3. Basismobiliteit: Bedrijfsplan 2.1 vervoerscentrale Stedendriehoek en de vereveningssystematiek (zienswijzebrief)
4. Zienswijzebrief aan college Oprichting stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland
5. VNOG jaarstukken en wijzigingen gemeenschappelijke regeling
6. Zienswijze programmabegroting GGD 2017
7. Felua-groep jaarrekening 2015 en meerjarenbegroting 2017-2020
8. Zienswijze ontwerpjaarverslag 2015 Leerplein055

20.00
9. Doorjaarsnota 2016
a. Algemene beschouwingen
b. Raadsdebat

23.30 uur
Sluiting met drankje in Burgerzaal

Kom naar het stadhuis (Marktplein 1) of bekijk de vergadering via www.apeldoorn.nl/gemeenteraad

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Meer lezen over politiek

Elke maandag ons nieuws in de mail?