Alexander Pechtold op campagne in Apeldoorn

10 mei 2014, Centrum

Door D66Apeldoorn

Europa maakt zich op voor de Europese verkiezingen van 22 mei. Om mensen te attenderen op deze verkiezingen, zal de partijleider van D66 op zaterdag 10 mei met een grote groep vrijwilligers gaan flyeren in het centrum van Apeldoorn. Uiteraard staat het u vrij om langs te komen en in gesprek te gaan met Alexander Pechtold. Zo rond het middaguur zal de groep zich bewegen over de hoofdstraat en over het marktplein.

De verkiezingen

Vijfhonderd miljoen mensen bepalen met hun stem de toekomst van ons continent. Europese integratie bracht duurzame vrede en veiligheid. Europese integratie bracht economische groei en welvaart. Die verworvenheden zijn niet vanzelfsprekend. Voor een vrije en welvarende toekomst moeten we verder bouwen aan een sterk Nederland in een sterk Europa. Nu hebben we de kans die volgende stap te zetten. D66 durft die keuze te maken. In een wereld met steeds meer afhankelijkheid over grenzen heen vormt Europese integratie het fundament onder onze individuele vrijheid.

Wil je meer informatie over D66 en de Europese standpunten, kijk dan op de website www.d66.nl/europa/

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?