Apeldoorns erfgoed in Japan

10 oktober 2016 - 23 november 2016, Coda, Vosselmanstraat 299, Apeldoorn

Door Agenda

Houten ADO speelgoed van Ko Verzuu uit CODA collectie in twee musea te zien

Een deel van de collectie houten ADO speelgoed van CODA Museum is momenteel te zien in Japan. CODA Museum heeft de ADO collectie merendeels in bruikleen gegeven voor twee tentoonstellingen. Tot 23 november is het ADO speelgoed van CODA te zien in de tentoonstelling Playful Design & Art in Life. Rietveld & Bruna, ADO, Modern Design of the Dutch 20th Century in de Tokyo Opera City Art Gallery. Vervolgens reist de collectie naar het Oita Prefectural Art Museum waar het ADO speelgoed van 2 december 2016 tot en met 22 januari 2017 tentoongesteld wordt. In beide musea is het ADO speelgoed gecombineerd met het werk van Dick Bruna en ontwerpen van Gerrit Rietveld uit de collectie van het Centraal Museum in Utrecht. De tentoonstelling geeft in Japan een beeld van modern Nederlands design.

Voor liefhebbers van design, speelgoedverzamelaars en inwoners van Apeldoorn staat de naam ADO voor de bijzondere collectie houten speelgoed die in de jaren 1925-1955 ontworpen werd door Ko Verzuu. Deze collectie is niet alleen onlosmakelijk verbonden met een stuk lokale geschiedenis, maar raakt ook aan de vernieuwingen in de kunst, ziekenzorg en pedagogiek in de eerste helft van de 20ste eeuw. CODA kon de collectie houten ADO speelgoed van ontwerper Ko Verzuu in 2009 verwerven dankzij genereuze bijdragen van het Mondriaan Fonds, SNS REAAL Fonds en de Vereniging MuseumVrienden van CODA.

Arbeidstherapie voor tbc-patiënten
In het stiltegebied aan de rand van Apeldoorn vestigde zich in 1920 het sanatorium Berg en Bosch. Dit sanatorium bood rust en verzorging aan tbc-patiënten. Eenmaal hersteld van hun aandoening bleek de overgang naar het reguliere werkzame leven hen echter vaak zwaar te vallen. Om patiënten beter voor te bereiden op deze overgang ontwikkelde het sanatorium een moderne behandelmethode: arbeidstherapie. Een van de vormen hiervan was het produceren van houten speelgoed. Dit speelgoed kreeg de naam ADO; een afkorting die in eerste instantie stond voor Arbeid Door Onvolwaardigen maar in 1962 wijselijk veranderd werd in Apart Doelmatig Onverwoestbaar.

Heldere vorm, frissche kleuren en sterke constructie
Het kleurrijke ADO speelgoed werd ontworpen door Ko Verzuu (1901-1971) die de leiding had over de ADO werkplaatsen. Verzuu liet zich bij het ontwerpen van de vele houten auto’s, treinen, blokkendozen, poppenhuismeubels en spellen inspireren door de grote kunstenaars van zijn tijd, waaronder Gerrit Rietveld (1888-1964) en Piet Mondriaan (1872-1944). De combinatie van strakke vormen met een palet van heldere, primaire kleuren verklaart de grote aantrekkingskracht van het speelgoed. De pedagogische ideeën van onderwijshervormers Maria Montessori en Fröbel waren een tweede inspiratiebron voor Verzuu.

CODA Publicatie over ADO
Medio november publiceert CODA een boek over de bijzondere ADO collectie. Dit prachtige, rijk geïllustreerde boek is geschreven door CODA directeur Carin Reinders en wordt vormgegeven door Studio Koster Van Lienen uit Apeldoorn.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Elke maandag ons nieuws in de mail?