Aventus opent nieuwe sporthal aan de Musschenbroekstraat

15 september 2017, van 14:30 tot 16:30, Sporthal Aventuse, Musschenbroekstraat, Apeldoorn

Door Agenda

De nieuwe sporthal van de Aventus-locatie aan de Musschenbroekstraat wordt vrijdagmiddag 15 september feestelijk geopend voor genodigden en buurt. Buurtgenoten zijn welkom om zelf een kijkje in de sporthal te nemen van 14.30 tot 16.30 uur. Het wordt een sportieve ontmoeting met verschillende activiteiten voor jong en oud. Met ingang van het nieuwe schooljaar kunnen de mbo-studenten van de opleidingen Sport & Bewegen en Orde & Veiligheid lessen volgen in de nieuwe sporthal. Hiermee wordt de locatie van Aventus een heuse sportcampus met in totaal 3 sportzalen op het terrein. De nieuwe sporthal betekent een sportieve boost voor de mbo-opleidingen.

Zonnepanelen op het dak
De sportaccommodatie is energieneutraal gebouwd. Hiervoor zijn 170 zonnepanelen op het dak geïnstalleerd die voorzien in de energie van het gebouw. De voorzitter van de wijkraad Kerschoten, Eleonora Wakkerman, is hier erg blij mee ‘Tijdens de informatieavond over de sporthal hoorden we dat er een mooie balans gevonden was tussen duurzaamheid en gebruik. Energiezuinig bouwen past binnen de visie van de wijk, wij streven namelijk naar een energie-neutrale wijk.’

Groenstrook
Afgelopen voorjaar is ook de opgerichte werkgroep Groenstrook van start gaan. Wijkraad Kerschoten en Aventus gaan samen kijken naar de invulling van de groene ruimte die aan de Boerhaavestraat over zal blijven na de bouw van de sportzalen. Er zijn al verschillende suggesties geopperd zoals zitjes, een speelterrein of een ouderen-beweegplaats. Dick Hagoort van Aventus geeft aan ‘We willen over de precieze invulling graag met de bewoners van de wijk van gedachten wisselen, zodat het kan aansluiten bij het bestaande groen in de wijk.’

Foto-onderschrift:
Buurt en school ontmoeten elkaar in de nieuwe sporthal aan de Musschenbroekstraat op 15 september.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Elke maandag ons nieuws in de mail?