Bachcantate in de grote kerk Apeldoorn, zondag 17 november 2013

17 november 2013, om 19:15, Grote kerk Apeldoorn

Door Agenda

www.oud-apeldoorn.nl

Cantate BWV 116: Du Friedefürst, Herr Jesu Christ, eerste uitvoering 26.11.1724
Aanvang 19.15 uur, inzingen koraal 19.00 uur
Voorganger: ds Bert Schüssler
Evangelielezing uit Mattheüs 24: 15-28
Uitgevoerd door het Gelders Bach Collegium o.l.v. Wolfgang Lange
m.m.v. een instrumentaal ensemble
solisten:  Gusanne van den Brink, sopraan, Francis Evers, alt, Erik Janse, tenor, Tiemo Wang, bas
Uitgangscollecte: richtbedrag  €5,00 p.p.
De kerkenraad van de Grote Kerk wil graag dat de cantatediensten een vast onderdeel gaan vormen van de vieringen die wij u wekelijks/maandelijks kunnen aanbieden. Uw financiële ondersteuning is daarbij van groot belang. Indien u een donatie wilt doen om de cantatevieringen te steunen, adviseren wij u dat als volgt te doen: U kunt een bedrag naar keuze overmaken naar ING banknummer 417780, ten name van de wijkkas Grote Kerk Apeldoorn onder vermelding van “GIFT WIJKKAS CANTATEVIERINGEN”. Uw donatie kan dan in het kader van de ANBI-regeling als aftrekpost worden opgevoerd voor de fiscus. De kerkenraad dankt u hartelijk voor uw medewerking.Ook de stichting Vrienden van de Grote Kerk draagt financieel bij.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?