bachcantates in de grote kerk apeldoorn

5 mei 2013 - 24 april 2013, om 19:15, Grote kerk Apeldoorn

Door Agenda

http://www.geldersbachcollegium.nl/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=435

Uitvoerenden:

het Gelders Bach Collegium

o.l.v. Wolfgang Lange

m.m.v. een instrumentaal ensemble

solisten:  Nienke Otten, sopraan, Luise Kimm, alt, Hans Vriezen, tenor, Hans Scholing, bas

Zondag 5 mei 2013: Cantatedienst 19.15 uur!!!!!

                                                        De cantatedienst wordt geleid door ds Bert Schüssler

Uitgevoerd wordt:

Cantate BWV 70 van J.S.Bach: Wachet! betet! betet! wachet!

BWV 70     is door J.S. Bach voor het eerst uitgevoerd eind 1716

Evangelie: 2.Petrus 3 vers 3-13

Thema:      Evangelielezing

De kerkenraad van de Grote Kerk wil graag dat de cantatediensten een vast onderdeel gaan vormen van de vieringen die wij u wekelijks/maandelijks kunnen aanbieden. Uw financiële ondersteuning is daarbij van groot belang. Indien u een donatie wilt doen om de cantatevieringen te steunen, adviseren wij u dat als volgt te doen: U kunt een bedrag naar keuze overmaken naar ING banknummer 417780, ten name van de wijkkas Grote Kerk Apeldoorn onder vermelding van “GIFT WIJKKAS CANTATEVIERINGEN”. Uw donatie kan dan in het kader van de ANBI-regeling als aftrekpost worden opgevoerd  voor de fiscus. De kerkenraad dankt u hartelijk voor uw medewerking.

Info: www.grotekerkapeldoorn.nl

www.geldersbachcollegium.nl

N.B. Gevorderde zangers(m/v) zijn welkom bij het Gelders Bach Collegium

Info: wklange@hotmail.com

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?