Bachcantates in de Grote Kerk Apeldoorn

20 oktober 2013, om 19:15, Bachcantates in de Grote Kerk

Door Agenda

www.grotekerkapeldoorn.nl

Uitvoerenden: het Gelders Bach Collegium o.l.v. Wolfgang Lange m.m.v. een instrumentaal ensemble solisten:  Marca Hanegraaff, sopraan, Leonie van Rheden, alt, Henk Gunneman, tenor, Hans Scholing, bas.
Zondag 20 oktober 2013: Cantatedienst 19.15 uur!!!!! De cantatedienst wordt geleid door ds Bert Schüssler. Uitgevoerd wordt: Cantate BWV 38 van J.S.Bach: Aus tiefer Not schrei ich zu dir BWV 38 is door J.S. Bach voor het eerst uitgevoerd 19 oktober 1724 Evangelie: Johannes 4:46-52 Thema: Evangelielezing De kerkenraad van de Grote Kerk wil graag dat de cantatediensten een vast onderdeel gaan vormen van de vieringen die wij u wekelijks/maandelijks kunnen aanbieden. Uw financiële ondersteuning is daarbij van groot belang. Indien u een donatie wilt doen om de cantatevieringen te steunen, adviseren wij u dat als volgt te doen: U kunt een bedrag naar keuze overmaken naar ING banknummer 417780, ten name van de wijkkas Grote Kerk Apeldoorn onder vermelding van “GIFT WIJKKAS CANTATEVIERINGEN”. Uw donatie kan dan in het kader van de ANBI-regeling als aftrekpost worden opgevoerd voor de fiscus. De kerkenraad dankt u hartelijk voor uw medewerking. Info: www.grotekerkapeldoorn.nl www.geldersbachcollegium.nl N.B. Gevorderde zangers(m/v) zijn welkom bij het Gelders Bach Collegium Info: wklange@hotmail.com

 

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?