Bestaat de vrije wil?

17 december 2014, van 20:00 tot 22:00, Popzaal Theater Gigant, Nieuwstraat 377, 7311 BR Apeldoorn

Door Agenda

In het kader van het Filocafé organiseert het Humanistisch Verbond de Lezing:
“Bestaat de vrije wil? En zo nee, hoe erg is dat?” door filosoof Miriam van Reijen,

Wanneer: woensdag 17 december 2014 van 20.00 uur tot 22.00 uur.
Waar: Popzaal Theater Gigant, Nieuwstraat 377, 7311 BR Apeldoorn
Entree: € 9,00 en € 7,00 voor leden HV, OKW of Gigant

De opvattingen van de 17e-eeuwse Nederlandse filosoof Benedictus de Spinoza zijn verrassend actueel. In deze lezing wordt dat geïllustreerd aan de hand van zijn radicale ontkenning van een menselijke vrije wil. Hij geeft daarvoor zelfs overtuigender
argumenten dan de hersenwetenschappen tot op heden. Zowel Spinoza’s godsbeeld als het mensbeeld dat eruit volgt, laten geen ruimte voor een vrije wil.
Miriam van Reijen zal met Spinoza een zinvolle bijdrage aan het actuele debat kunnen leveren: met verheldering van het onderscheid dat Spinoza maakt tussen vrijheid en vrije wil; tussen vrij handelen, vrijheid van denken en politieke en juridische vrijheid en wilsvrijheid; en vooral tussen onbewust (niet vrij) versus bewust (verondersteld vrij) handelen.

NB: let op niet zoals gebruikelijk op de 2de woensdag, 10 december, Dag van de Mensenrechten waarvoor Amnesty International iedereen uitnodigd op het stadhuis vanaf 19.00 uur.

NB: Wilt u zich verder verdiepen in Spinoza: er is in januari een cursus met Miriam van Reijen van drie bijeenkomsten. Zie http://www.humanistischverbond.nl/agenda/cursus-spinoza-en-de-brieven-over-het-kwaad.

NB: Op Facebook hebben we een groep gemaakt Filocafé Apeldoorn; we nodigen een ieder met Facebook account uit zich aan deze groep toe te voegen.

NB: Omdat Barbara’s mantelzorg taak meer van haar tijd vergt, hopen we dat iemand van het filocafé haar wil en kan versterken met de organisatorische aspecten van het filocafé.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

ONDERWERPEN

Muziek

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?