Bijeenkomst pool verkeersregelaars

8 juni 2016, om 19:30, Aristotelesstraat 1005, Apeldoorn

Door Agenda

Bij de SVNL (Stichting Verkeersregelaars Nederland) bestaat nu de mogelijkheid om een pool aan te maken of om verkeersregelaars die dit aangegeven hebben uit te nodigen om mee te werken als verkeersregelaar aan uw evenement.
Hoe de nieuwe werkwijze van het SVNL in zijn werk gaat willen wij (werkgroep verkeersregelaars) graag toelichten in een bijeenkomst op woensdagavond 8 juni 2016 om 19.30 uur in het voormalige schoolgebouw aan de Aristotelesstraat 1005 Apeldoorn. Tevens willen wij een toelichting geven hoe u uw vrijwilligers op deze mogelijkheid attent kunt maken.

Apeldoorn is een bruisende stad, waar jaarlijks vele evenementen plaatsvinden. Dit kan alleen door inzet van vrijwilligers. De inzet van vrijwillige evenementen verkeersregelaars is iedere keer weer een grote uitdaging, mede doordat dit aan steeds strengere regels is gebonden. Iedereen heeft zo zijn eigen groep van mensen waaruit geput kan worden. Bij een tekort aan regelaars maakt men vaak gebruik van andere organisaties, dit kost veel tijd en moeite.

Graag een e-mail aan het Verenigingsburo, a.kleinendorst@stimenz.nl of u wel of niet aanwezig kunt zijn, zodat de werkgroep weet hoeveel personen er komen.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

ONDERWERPEN

Evenementen Apeldoorn

Elke maandag ons nieuws in de mail?