Bijeenkomst zorg en welzijn ‘Buurten in de wijk’

19 februari 2015, van 19:30 tot 21:00, Ontmoet & Co, Roggestraat 35

Door Agenda

Op donderdag 19 februari wordt opnieuw een bijeenkomst georganiseerd voor inwoners van Apeldoorn over de veranderingen in zorg en welzijn. Verschillende organisaties op het gebied van welzijn en zorg hebben hun kennis en kunde gebundeld, om burgers zoveel mogelijk te kunnen ondersteunen in alle veranderingen die op hen afkomen.

De bijeenkomst op donderdag 19 februari is voor wijkbewoners Apeldoorn-Centrum en vindt plaats in Ontmoet & Co, Roggestraat 35. Tijd is van 19.30-21.00 uur met inloop vanaf 19.00 uur.

Tijdens deze bijeenkomst kan men vragen stellen of vertellen waar men zich zorgen over maakt.

Vragen zoals: wat verandert er voor mij, mijn gezin en mijn omgeving? Waar ligt de grens van (mijn) zelfredzaamheid? Wat kan ik zelf bijdragen/betekenen voor een ander? Wat heeft men daarvoor nodig van de gemeente, van de rijksoverheid of van organisaties? De belangrijkste thema’s zijn WMO, dagbesteding, zorg en welzijn.

Tijdens de bijeenkomst ligt de nadruk op het verhelderen, inventariseren en eventueel beantwoorden van vragen en zorgen. Vragen over persoonlijke situaties worden genoteerd. Hierover kan men op een later moment  met de gemeente of een van de organisaties in gesprek. Daarvoor ontvangt men een persoonlijke uitnodiging. Simon Boon en Herman Waagmeester van Brotherwood zullen als onafhankelijk gespreksleider optreden.

De Gemeente Apeldoorn zal, als samenwerkingspartner, de bijeenkomsten van ‘Buurten in de Wijk’ ook benutten om informatie te geven over de WMO.

Over de bijeenkomsten Buurten in de wijk

Het organiseren van bijeenkomsten in de wijk is een onderdeel van de zoektocht naar nieuwe onderlinge verhoudingen, tussen burgers, tussen organisaties en tussen burgers en organisaties. In november 2014 is gestart met een serie bijeenkomsten in wijken en dorpen.

De bijeenkomsten zijn onderdeel van de ontwikkeling naar haalbare zelfredzaamheid, onderlinge zorg en samenwerking. Dat gaat niet van de ene op de andere dag. De bijeenkomsten zijn het begin van een lang proces. Meer informatie is te vinden op www.brotherwood.nl

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?