Cleantech Regio gaat dialoog aan over duurzame energie

20 juni 2016, van 15:00 tot 20:00, Zwitsalterrein, Vlijtseweg, Apeldoorn

Door Agenda

Op 20 juni organiseert Cleantech Regio ‘De Energieke Regio in Dialoog’ op het Zwitsalterrein in Apeldoorn. 200 Mensen uit onder andere het onderwijs, bedrijfsleven en overheid komen tijdens de Energiedialoog samen om te bespreken wat er moet gebeuren om in de toekomst een betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening te hebben.

Iedereen die mee wil doen aan deze dialoog kan zich aanmelden op www.cleantechregio.nl/laatste -nieuws of via de directe link https://www.evite-sendmail.nl/rvo/clean_16/web/clean_16_aanmelden_zndr_uit.php. De bijeenkomst is van 15.00 uur tot 20.00 uur.

Thematafels
Tijdens de energiedialoog worden verschillende vraagstukken in een klein gezelschap besproken aan thematafels. Aan deze tafels zullen de deelnemers de volgende vragen beantwoorden: wat is er bestuurlijk en financieel nodig om het innovatieklimaat door actief beleid te stimuleren? Is de ‘Wijk van de Toekomst’ zonder gas en hoe wordt dit toegepast zonder dat het onnodig duur wordt voor de maatschappij? Energie is een bron die gekenmerkt wordt door overvloed – denk hierbij aan zon, wind en geothermie – en vraagt om sociale, technische en procesinnovaties. Maar welke worden gezien als krachtig en effectief? De uitkomsten van ‘De Energieke Regio in Dialoog’ worden gebruikt bij het opstellen van de agenda van de Cleantech Regio voor het energiebeleid voor langere termijn.

Cleantech Regio
In de Cleantech Regio werken ondernemers, overheid en onderwijs & onderzoek structureel samen aan gezamenlijke doelen. Door maximaal in te zetten op schone technologie, koerst de regio Stedendriehoek op een duurzame economie en samenleving. Cleantech Regio werkt aan een schone toekomst, waarin energieneutraliteit speerpunt is.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Elke maandag ons nieuws in de mail?