College stelt uitgangspunten voor het Persoonsgebonden Budget vast

6 oktober 2014, van 19:30 tot 21:00, Het Kruispunt

Door Redactie

Medea Huisman

Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn heeft de uitgangspunten voor het Persoonsgebonden Budget (Pgb) voor de Wmo en voor jeugdzorg vastgesteld. Geïnteresseerden en belanghebbenden kunnen vanaf 17 september tot en met 15 oktober 2014 de uitgangspunten voor het Pgb inzien op het stadhuis of op de website www.apeldoorn.nl/samen. Op 6 oktober organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor Pgb-houders en hun directe omgeving (partners, familie en mantelzorgers).

Per 1 januari 2015 krijgt de gemeente extra taken vanuit de AWBZ en Jeugdzorg. Dit moet de gemeente met minder geld doen. Bij deze nieuwe taken kunnen cliënten kiezen voor een Persoonsgebonden budget. Dit is een bedrag waarmee zij zelf ondersteuning kunnen regelen die beter aansluit op hun persoonlijke behoeften en die van hun mantelzorger.

Om inwoners de vrijheid te kunnen bieden om zelf hun ondersteuning in te kopen en om ervoor te zorgen dat cliënten ook in de toekomst gebruik kunnen maken van deze vorm van financiering, heeft de gemeente uitgangspunten voor het Persoonsgebonden Budget geformuleerd.

Trekkingsrecht

Trekkingsrecht houdt in dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de Pgb voor de cliënt beheert. In opdracht van de cliënt betaalt de SVB de rekeningen. De SVB verzorgt hiermee de administratieve ondersteuning voor zowel de cliënt (budgethouder) als voor de gemeente. De gemeente hoopt hiermee eventuele misbruik van Pgb tegen te gaan. Het trekkingsrecht wordt landelijk ingevoerd.

Inspraak bijeenkomst voor Pgb-houders en hun omgeving

Voor Pgb-houders en hun omgeving (partner en/of ouder(s), begeleider, mantelzorger etc.) organiseert de gemeente een inspraakbijeenkomst op maandag 6 oktober van 19.30 – 21.00 uur (zaal open vanaf 19.00 uur) in Het Kruispunt, Zilverschoon 114. De gemeente licht tijdens deze bijeenkomst de uitgangspuntennotitie toe en gaat met Pgb-houders in gesprek over de notitie. Aansluitend is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan op www.apeldoorn.nl/samen.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?