Comité “Deelerwoud KillingFieds” in actie tegen jacht Deelerwoud

29 december 2016, om 13:00, Ingang Deelerwoud nabij de Woeste Hoeve

Door Agenda

Actiecomité “Deelerwoud KillingFields” roept Natuurmonumenten op om karakter te tonen en het Deelerwoud permanent jachtvrij te maken.

Vijftien jaar geleden begon Natuurmonumenten met een proef voor afschotvrije gebieden, dit tot volle tevredenheid van natuurbeschermers die al veel langer aandrongen op een jachtvrij Deelerwoud. Vóór dit besluit werd er veel gejaagd, men kon er bijvoorbeeld voor 1100 gulden een edelhert schieten. Helaas is Natuurmonumenten sinds kort overstag gegaan na aanhoudende druk van jagerszijde, bosbouwers en vermeende verkeersproblemen en is overgegaan tot het afschieten van damherten.

In de afgelopen vijftien jaar zijn de dieren veel minder schuw geworden en kunnen wandelaars overdag genieten van de in het zicht lopende dieren. En zo hoort het ook, want in gebieden waar een permanente jachtdruk is zijn de herten verworden tot nachtdieren, buitengewoon schuw en vinden daardoor ook de nodige aanrijdingen plaats.

PvdD-gemeenteraadslid Harry Voss en initiatief nemer is buitengewoon teleurgesteld in Natuurmonumenten. “Jarenlang wandelde ik trots door het Deelerwoud vanwege hun proef met jachtvrije gebieden”. Nu zij deze onder volstrekt onterechte druk weer willen afschaffen, hebben wij ons voorgenomen om Natuurmonumenten langdurig met publieksacties te bestoken. Zo roepen wij op om uit protest het lidmaatschap van Natuurmonumenten op te zeggen en ons te steunen met onze stille demonstratie bij het Deelerwoud op donderdag 29 december om 13.00 uur. We willen hiermee Natuurmonumenten op andere gedachten brengen en ze ervan te overtuigen dat het onverstandig is om toe te geven aan een kleine groep klagers om de proef te staken.

Natuurmonumenten negeert de opinie van hun achterban, waarvan de meerderheid het niet eens is met de plezierjacht op terreinen van Natuurmonumenten, wat klip en klaar bleek uit een enquête die Natuurmonumenten onder haar leden heeft gehouden. Kennelijk telt de mening van een kleine jagerslobby zwaarder dan van hun leden.

Volgens het comité worden de zogenaamde problemen erg overtrokken. Maar bovenal staat de natuur niet alleen ten dienste van de mensen, maar zullen wij die moeten delen met dieren die er leven en hen ook de ruimte geven, want wat is er nu mooier om dieren gade te slaan in hun natuurlijke omgeving.

Bovendien kunnen de klagers, zoals bosbouwers, ook zelf maatregelen nemen om schade te voorkomen. Ook verkeersproblemen kunnen beter opgelost worden door o.a. de maximum snelheid te verlagen in gebieden waar dieren oversteken. (in overleg met de wegbeheerders en politie/handhavers). Afgelopen jaar hebben er 20 aanrijdingen met dieren plaats gevonden op de Koningsweg, hoofdzakelijk veroorzaakt door automobilisten die te hard reden in deze 60 km/u-zone en door jachtdruk.

Ex boswachter Frans Duermeijer (nu nog lid van Natuurmonumenten), dominee-dichter-schrijver Hans Bouma en het jongste eerste kamer lid Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren zullen de aanwezigen toespreken.

Wie ook aanwezig wil zijn bij het protest is van harte welkom op donderdag 29 december om 13.00 uur bij parkeerplaats ingang Deelerwoud nabij de Woeste Hoeve.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Elke maandag ons nieuws in de mail?