D66 D-café: een leven lang leren

30 januari 2017, D-café, Wittenborg, Spoorstraat 23, Apeldoorn

Door Agenda

Ieder mens heeft het recht om haar talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Het moet niet uitmaken waar je wieg heeft gestaan, hoe oud je bent of hoe rijk je ouders zijn. Een leven lang recht op onderwijs en leren, voor iedereen, of je nu drie of drieënzestig bent. Tegenwoordig veranderen mensen sneller van loopbaan. Hierdoor is niet een school of werkgever, maar de lerende zelf de constante factor. Alleen door een leven lang te blijven leren, verbeteren mensen hun kansen in onze snel veranderende maatschappij.

Maar wat motiveert mensen om te blijven leren? En wat leren ze dan? Hoe zorg je ervoor dat mensen zelf hun ontwikkeling in de hand nemen en daarmee flexibel(er) worden? Kunnen mensen dat; zelf de regie neemt over de eigen ontwikkeling? Vanaf welke leeftijd dan? En wie moet dat regelen? Wat moet daarvoor aan ons (praktijk)onderwijs veranderen? En wat is de rol van overheid, bedrijfsleven en niet te vergeten de mensen zelf? Tijdens het D-Cafe gaan we hierover in gesprek met vertegenwoordigers uit de politiek, onderwijs, bedrijfsleven en vooral met u / met jou!

Sprekerslijst (onder voorbehoud):

Céline Blom, Vice-fractievoorzitter D66 Gelderland en Programmaleider VO-raad
René Boon, voorzitter van Apeldoorn Stagestad
Maggie Feng, CEO Wittenborg Universiteit Apeldoorn
Wim Hoetmer, Voorzitter college van bestuur Veluwse onderwijsgroep
Kees Verhoeven, Tweede Kamerlid voor D66
René van Weerd, Permanent Future Lab Apeldoorn

Gespreksleiders:

Nicolet Theunissen en Marco Wenzkowski

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Elke maandag ons nieuws in de mail?