De vreemde lus

9 oktober 2013, om 20:00, Gigant

Door Agenda

www.gigant.nl

Met ons bewustzijn beschikken we, naast het leven zelf, over het meest raadselachtige verschijnsel van de biologische evolutie. Door dat bewustzijn hebben wij mensen het idee te leven in een verscheurde wereld: het verhindert ons zowel geheel in de wereld en in onszelf op te gaan, als er definitief afstand van te nemen. Dit onvermogen proberen wij met wetenschappelijke, kunstzinnige, filosofische en religieuze middelen in kaart te brengen. In zijn lezing betoogt Klukhuhn dat filosofie, wetenschap, kunst en godsdienst in een complementair verbond met elkaar samenhangen. In de lezing komt tevens aan de orde de vraag of, en zo ja in hoeverre, er grenzen zijn te stellen aan de ontwikkeling in wetenschap en techniek en welke rol de kunst en filosofie daarbij vervullen.Dr. André Klukhuhn studeerde fysische chemie te Amsterdam. Na zijn promotie vertrok hij in 1973 naar Studium Generale in Utrecht. De reden om zijn vakgebied vaarwel te zeggen was dat hij voor verder onderzoek aangewezen zou zijn op sponsoring van de NAVO, hetgeen hem tegen de borst stuitte.   In maart verscheen zijn dikke, veelbesproken werk De geschiedenis van het denken. De filosoof en wetenschapper André Klukhuhn houdt zich al jaren bezig met de menselijke geest. De algehele geschiedenis van het denken is zijn magnum opus: de weergave van een leven lang denken. Klukhuhns basisgedachten zijn dat het menselijke bewustzijn uniek is en dat wetenschap en kunst, als twee aspecten daarvan, per definitie altijd tegenstrijdig zijn, maar tegelijk ook niet zonder elkaar kunnen: ze zijn complementair. Centraal in dit boek staat de tweeslachtige verhouding van de mens tot zijn leefwereld: de rede, met de wetenschap als ultieme consequentie, en het gevoel, dat in de kunst tot uitdrukking wordt gebracht. In een meesterlijke stijl, en gebruikmakend van de nieuwste inzichten, beschrijft André Klukhuhn de eeuwige spanning en het onlosmakelijke verbond tussen filosofie, wetenschap, kunst en godsdienst. De algehele geschiedenis van het denken is een belangrijk en baanbrekend boek.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?