Energietransitie Stedendriehoek: BOUWHUIS

2 december 2015, van 20:00 tot 20:00, ACEC

Door Hans Menke

IAA Stedenbouw en Landschap uit Enschede behoort tot één van de twee beste inzendingen voor de EO Wijers prijsvraag om uitvoerbare strategieën en concepten te bedenken om in de Stedendriehoek energieneutraliteit in 2030 te bereiken in combinatie met economische concurrentiekracht.

De architecten/stedenbouwkundigen Theo de Bruijn en Moniek Otten hebben de Groene Fabriek bedacht, een uit driehoeken opgebouwde piramide waarin de principes van de circulaire economie samenkomen met duurzame energiebronnen. Drie producten vormen de hoekpunten van de Groene Fabriek: de grondstofverwerker, de cleantechproducent en de vergistingsinstallatie.  Zij zetten  biogewassen om in groene eindproducten zoals bioplastics, biocomposieten en bio-oliën.  Van mest, rioolslib en alle organische reststromen wordt biogas gemaakt. De restwarmte uit het proces wordt hergebruikt. De drie leveranciers zijn de landbouw, de veeteelt en de zonnecellen. Deze leveren groene grondstoffen en energie. De reststromen uit de Groene Fabriek komen weer ten goede aan de landbouw en veeteelt. Hiermee is de kringloop gesloten. Bij de ontwikkeling van deze Groene Fabriek ontstaat een van onderop gestuurd proces waarin partijen vanuit een regisserende rol van de overheid zelf op zoek gaan  naar samenwerking en hun kansen benutten.

 

Bouwhuis nodigt het architectenbureau uit hun strategisch business plan waarin bestaande en leegstaande bedrijfspanden in de Kanaalzone in Lochem benut worden, ruimtelijk weer te geven.

 

Daarbij zal er een relatie worden gelegd met het Apeldoornse energietransitievoorbeeld, de Rioolwaterzuiveringsinstallatie in Apeldoorn, die niet alleen voorziet in de eigen electriciteitsbehoefte, maar ook de warmte die vrijkomt bij de electriciteitsproductie  gebruikt voor het verwarmen van woningen en tapwater in de wijk Zuidbroek.

Bouwhuis nodigt Douwe Jan Tilkema van het Waterschap uit voor de technische uitleg  bij het vergistingsproces van het rioolslib, waaruit biogas ontstaat.

 

Bouwhuis nodigt ook Peter Scherders uit,  projectleider van de wijk Zuidbroek, die iets zal  vertellen over de geschiedenis van het warmtenet, hoe het proces is verlopen, welke afspraken zijn gemaakt met marktpartijen en particulieren en hoe het eindresultaat door de bewoners van Zuidbroek  wordt ervaren.

 

Iedereen wordt van harte uitgenodigd mee te denken en te praten over dit  actuele thema.

 

 

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?