Expositie Schilderijen Afasiepatiënten

17 augustus 2012 - 12 oktober 2012, Mandala, Sportlaan 2

Door Redactie

Van 17 augustus tot 12 oktober kunt u in Mandala, Sportlaan 2 in Apeldoorn terecht voor een bijzondere expositie van schilderijen, gemaakt door cliënten met Afasie. De tentoongestelde werken zijn zeer divers, van abstract tot realisme.

In het Schilderatelier van Afasiecentrum Apeldoorn ßèta zijn elke woensdagochtend 10 cliënten met afasie actief.Enkele werken uit de expositie zijn gemaakt tijdens een bijzondere workshop, waarbij we hebben geprobeerd cliënten te laten ervaren hoe het is om met ander materiaal te werken of hoe je van een plaatje een abstract schilderij maakt.

Afasie en schilderen: uiten wat van binnen leeft

Afasie is een taalstoornis ten gevolge van niet aangeboren hersenletsel, meestal een herseninfarct. Mensen met afasie hebben moeite met spreken, schrijven, begrijpend lezen en het begrijpen van gesproken taal. De instructie en begeleiding worden daarom wat betreft tempo en taalgebruik aangepast aan de mogelijkheden van de deelnemers.
Het atelier bestaat sinds april 2008 en sinds januari 2012 is er een 2e atelier actief op de vrijdagochtend met 4 cliënten. Het wordt begeleid door Ingrid Arensen, schilderdocente en Maaike Klein Nagelvoort (woe) en Ivonne de Vries (vrij), activiteitenbegeleidsters. Ze worden ondersteund door vrijwilligers.

Schildertechnieken en tekentechnieken zijn en worden stap voor stap aangeleerd. Inmiddels lopen stijlen, technieken en onderwerpen steeds meer uit elkaar. Zo kan men wat van binnen leeft, vertalen in een schilderij, zonder daarbij gehinderd te worden door de taalproblemen.

Verschillende deelnemers hebben ook beperkingen in de motoriek van de rechterhand en schilderen daardoor noodgedwongen met links. Inmiddels heeft men, dankzij het schilderen, meer controle over de handfunctie. Hoewel het leren schilderen een lang proces is, is het vanaf de beginfase een rustpunt voor het gevoelsleven.

Stichting Marline Fritzius

Het schilderatelier wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Marline Fritzius. Marline Fritzius was actrice en schilderde zelf. Ze werd na een operatie getroffen door afasie. Ook nadat zij afasie kreeg, bleef zij schilderen. Maar het bleef niet bij schilderen alleen. Marline had een droom: ze wilde een schilderatelier voor mensen met afasie openen. Om die droom te realiseren richtte ze de Stichting Marline Fritzius op. Kijk voor meer informatie over de stichting op www.stichtingmarlinefritzius.nl. Voor meer informatie over afasie verwijzen wij u naar de website van de Afasievereniging Nederland, www.afasie.nl.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?