Feestelijke start cultuureducatie met kwaliteit (CMK) met wethouder Kruithof

1 september 2013 - 1 december 2015, Koningin Wilhelmina School Apeldoorn

Door Agenda

www.google.nl

 

Op woensdag 30 oktober ging het project cultuureducatie met kwaliteit (CmK) feestelijk van start op de Koningin Wilhelmina School in Apeldoorn. Wethouder van onderwijs, de heer Johan Kruithof, was aanwezig om het startsein te geven. In dit project werkt Markant samen met enkele scholen en de culturele instellingen in Apeldoorn om cultuureducatie in het basisonderwijs te versterken. Het project loopt van september 2013 tot december 2016.
Cultuureducatie met Kwaliteit is een regeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie, met als doel het versterken van de kwaliteit van cultuureducatie in het Primair Onderwijs. Het fonds en de gemeente nemen ieder vijftig procent van het totaalbedrag voor deze regeling voor hun rekening. Voor Apeldoorn heeft de gemeente Markant gevraagd de aanvraag te schrijven en het programma uit te voeren.
Leerlingen van de Koningin Wilhelmina School maakten samen met Susan Nieboer, docent van Markant, een kunstwerk dat de doorlopende leerlijn cultuureducatie verbeeldt. Wethouder van onderwijs, Johan Kruithof, stond op 30 oktober model voor de laatste fase van deze leerlijn: de volwassene.
 
Kijk voor meer informatie over dit project op de website: www.markantapeldoorn.nl/cultuureducatie-kwaliteit.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?