Gymnasiasten over identiteit bij het Filocafé Apeldoorn

14 februari 2018, om 20:00, Gigant Popzaal, Nieuwstraat

Door Agenda

Deze gespreksavond wordt ingeleid en begeleid door leerlingen van het Gymnasium Apeldoorn die een profielwerkstuk hebben geschreven over identiteit bij psychische stoornissen en identiteit en adoptie.

Identiteit bij psychische stoornissen

In de psychiatrie is het bijna vanzelfsprekend om medicijnen toe te dienen bij stoornissen als een manische depressie. Artsen schrijven voor bijna alle “afwijkende symptomen” een medicijn voor, maar bij een diagnose als die van een manische depressie komt echter veel meer kijken dan in eerste instantie wordt gedacht.
Om erachter te komen in hoeverre het verantwoord is deze medicijnen toe te dienen, moet er allereerst gekeken worden naar de invloeden hiervan op de persoonlijke identiteit van patiënten met een manische depressie. Wij hebben vanuit verschillende filosofische stromingen onderzoek gedaan naar hoe deze persoonlijke identiteit beïnvloed wordt door deze medicijnen, en zijn erachter gekomen dat de toediening hiervan misschien wel helemaal niet zo vanzelfsprekend is…

Identiteit en adoptie

Je hoort vaak dat buitenlandse geadopteerde mensen opzoek gaan naar hun biologische familie. Wij vroegen ons af waar deze drang vandaan komt. De identiteit van een persoon bestaat uit ‘nature’ (het aangeboren deel) en ‘nurture’ (het aangeleerde deel). Het naturegedeelte van de identiteit van een geadopteerde is afkomstig van uit geboorteland en zijn nurturegedeelte is ontstaan in het land waar hij op is gegroeid. Deze delen van de identiteit liggen ver uit elkaar, waardoor er een innerlijk conflict kan ontstaan.

We hebben hier onderzoek naar gedaan bij geadopteerden van verschillende leeftijden. Het viel ons op dat de omgeving van de geadopteerde een grote invloed heeft op de mate waarin de drang om te zoeken voortkwam uit dit innerlijke conflict. Maar hoe kan de omgeving de geadopteerde tijdens deze zoektocht naar identiteit steunen?

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Elke maandag ons nieuws in de mail?