Historisch Café in CODA

4 april 2014, van 17:00 tot 19:00, Coda Café

Door Redactie

CODA

Terugblik op de Zorg in Apeldoorn, overdracht van het Zorgkistje van het Juliana Ziekenhuis, de lancering van het online Apeldoornse bevolkingsregister en de column van Carin Reinders zijn thema’s in het Historisch Cafe van vrijdag 4 april. De presentatie is voor de laatste keer in handen van Dolly Verhoeven.

Het Historisch Café is een initiatief van het Erfgoedplatform Apeldoorn en wordt van 17.00 tot 19.00 uur gehouden in CODA Café, Vosselmanstraat 299 in Apeldoorn. De toegang is gratis.

Terugblik op Zorg in Apeldoorn
De Historische Vereniging Felua heeft in nauwe samenwerking met de Gelre Ziekenhuizen het symposium ‘Zicht op Zorg’ georganiseerd. Voor die gelegenheid schreef Willy Smit een boekje over de zorg in Apeldoorn in vroeger tijd. Zij houdt een korte lezing met als titel ‘Terugblik op Zorg in Apeldoorn’. Hierna vindt de formele overdracht plaats van het Zorgkistje door de eigenaar Bouwinvest BV aan de Historische Vereniging Felua. Namens Bouwinvest BV zal de heer Wim Telgen, senior projectmanager ontwikkeling en realisatie, de formulieren van overdracht tekenen; namens de Historische Vereniging Felua tekent de voorzitter, heer Richard Hermans.

Zorgkistje
Tijdens de bouw van het voormalige Juliana Ziekenhuis werd in 1961 door de toenmalige geneesheer-directeur dr. W.H. Borst een kistje met verschillende voorwerpen onder de liftschacht begraven voor het nageslacht. Dit kistje bevat voorwerpen die in die tijd in het ziekenhuis werden gebruikt. Tijdens de sloop werd op 20 juni 2013 onder grote publieke belangstelling het zogenaamde Zorgkistje opgegraven en door mevrouw Borst en haar dochter geopend. Om het kistje met inhoud voor verval te behoeden, moesten maatregelen getroffen worden; dit is mede dankzij financiële steun van Bouwinvest BV en CODA gerealiseerd. De inhoud van dit Zorgkistje is tot 15 april in een vitrine in CODA Cafe te bezichtigen.

Column
De actuele column door Carin Reinders, directeur/bestuurder CODA.

Meer dan een kwart miljoen Apeldoorners online
Carin Reinders vertelt over het belang van de digitale ontsluiting van het Apeldoornse bevolkingsregister 1829-1940. Als een van weinige archieven in Nederland heeft CODA Archief vanaf 4 april het bevolkingsregister met  54.595 pagina’s, 255.297 personen en 491.724 vermeldingen online beschikbaar.

In 1829 had Apeldoorn nog geen tienduizend inwoners. In 1940 waren dat er meer dan zeventigduizend. Dé sleutel tot de levens van al die mensen die in die periode in Apeldoorn zijn geboren en overleden, die hiernaartoe kwamen en weer vertrokken, is het Bevolkingsregister.

Hierin werd opgetekend wie waar in Apeldoorn woonde, waar ze vandaan kwamen, wanneer ze waren geboren, wat hun burgerlijke staat was en welke godsdienstige overtuiging ze hadden. Voor historisch onderzoek naar voorouders maar ook naar het leven in Apeldoorn in het algemeen, is het bevolkingsregister een belangrijke bron.

De opbouw van het register zelf is het werk van tientallen, in de geschiedschrijving onzichtbaar gebleven, gemeenteambtenaren die meer dan honderd jaar lang, dag in dag uit, met sierlijk schrift de gegevens noteerden. Dankzij hun werk en de inzet van vrijwilligers en professionals die de afgelopen jaren meewerkten aan het digitaliseren van deze gegevens, is het Apeldoorns bevolkingsregister nu online beschikbaar!.

Afscheid
Ruim 14 jaar is Dolly Verhoeven betrokken geweest bij het Historisch Cafe. Zij was initiator van het eerste Historisch Cafe dat op 7 september 2001 in de toenmalige Gehoorzaal van het Historisch Museum Apeldoorn in het oude raadhuis gehouden werd. Op 9 april 2010 heeft ze het estafettestokje als presentator van Rob Kemperink overgenomen.

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Guus Essers.

In 2014 wordt het Historisch Café nog gehouden op 6 juni (dit is een extra Café in verband met 200 jaar Koninkrijk), 5 september en 7 november. U bent van 17.00 tot 19.00 uur harte welkom in CODA Café!

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?