Historisch Café in het teken van Archeologie

2 februari 2018, van 17:00 tot 19:00, CODA Café

Door Agenda

Tijdens het eerste Historisch Café van dit jaar willen we graag de Nationale Archeologiedagen belichten; de provincie Gelderland doet hier sinds 2017 aan mee. We kijken tijdens dit Café terug op afgelopen jaar en daarom vertelt Masja Parlevliet (gemeentelijk archeoloog) meer over de Vogelbuurt in de prehistorie. Vooruitkijkend naar komend jaar, waarin het onderwerp van de Nationale Archeologiedagen ‘IJzer’ is, wordt de vroegmiddeleeuwse ijzerindustrie door Tjada Amsterdam en Herman Snoek (Geologiewerkgroep Epe-Heerde) onder de aandacht gebracht. Het Historisch Café heeft vrijdag 2 februari van 17.00 tot 19.00 uur plaats in CODA Café; de toegang is zoals altijd gratis.

De Vogelbuurt in de prehistorie

Afgelopen jaren is de Vogelbuurt in Apeldoorn vernieuwd en op de plek waar nieuwe huizen gebouwd zijn, heeft een archeologische opgraving plaatsgevonden. Daarbij zijn resten van boerderijen en erven gevonden die uit de Bronstijd en IJzertijd dateren, zo’n 3000 tot 2300 jaar geleden. Tijdens de Nationale Archeologiedagen in 2017 is deze vindplaats in het zonnetje gezet en konden buurtbewoners (en inwoners van Apeldoorn) kennismaken met deze prehistorische voorgeschiedenis. Masja Parlevliet, senior archeoloog van de gemeente Apeldoorn, vertelt over de resultaten van het onderzoek in de Vogelbuurt. Haar verhaal begint bij een niet zo oude koekoeksklok, maar gaat terug tot een prehistorisch spinsteentje. Tevens geeft ze een beeld over het verloop van de Nationale Archeologiedagen in de Vogelbuurt. Over het archeologisch onderzoek in die buurt is ook een brochure verschenen die op de website van CODA Archief (bij Erfgoedinformatie Gemeente) te downloaden is. Heeft u liever een papieren versie, dan is deze tijdens het Historisch Café te verkrijgen.

Van klappersteen tot ijzer, op vroegmiddeleeuwse wijze

Na de vondst van klappersteen in een zandafgraving bij Epe, vatte de Geologiewerkgroep Epe-Heerde het plan op om uit dat materiaal ijzer te winnen zoals dat in de vroege Middeleeuwen rondom Apeldoorn op grote schaal werd gedaan. Met zelf gegraven lokaal leem werd een leemoven gebouwd waarbij de groep de onmisbare medewerking van Janneke Zuyderwyk (gemeentelijk archeoloog van Apeldoorn) en haar vriend Wilfred Mengerink kreeg. Gedurende drie zaterdagen werd enthousiast gewerkt aan de voorbereidingen en aan het stoken van de oven. Het resultaat was ruw ijzer (wolf) dat in een smeedoven tot ijzer werd verwerkt.

En verder…..

Na de pauze het alom bekende nieuwsblok waarin aanwezigen een minuut de tijd krijgen om een activiteit bij het publiek onder de aandacht te brengen en natuurlijk ontbreekt ook de column van CODA directeur-bestuurder Carin Reinders niet. Belangstellenden kunnen tevens het archeologisch jaaroverzicht meenemen; deze is eventueel ook te downloaden via de website van CODA Archief (erfgoedinformatie gemeente).

Het Historisch Café is een initiatief van Erfgoedplatform Apeldoorn en wordt vrijdag 2 februari  van 17.00 tot 19.00 uur gehouden in CODA Café, Vosselmanstraat 299 in Apeldoorn; de toegang is zoals altijd gratis. Andere data zijn 6 april, 1 juni, 7 september en 2 november 2018.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Elke maandag ons nieuws in de mail?