Inloopochtend bij Regionaal Expertisecentrum niet-aangeboren hersenletsel

24 maart 2018, van 10:00 tot 12:00

Door Siza Communicatie

Op zaterdag 24 maart organiseert Siza van 10.00 tot 12.00 uur een inloopochtend met informatie over niet-aangeboren hersenletsel (NAH). De ochtend is bedoeld voor mensen die getroffen zijn door hersenletsel, hun naasten, huisartsen en andere belangstellenden. Er is aandacht voor de achtergronden van niet-aangeboren hersenletsel, de zichtbare en onzichtbare gevolgen ervan, maar ook voor het behandel- en begeleidingsaanbod van Siza. De inloopochtend vindt plaats in het Regionaal Expertisecentrum NAH en het activiteitencentrum aan de Rijksstraatweg 236 in Teuge.

Hersenletsel

Jaarlijks lopen circa 120.000 mensen hersenletsel op, bijvoorbeeld door een klap op het hoofd bij een verkeersongeval, door een hartstilstand, ziekte, hersenbloeding of hersentumor. Niet-aangeboren hersenletsel heeft enorme gevolgen voor de getroffen persoon zelf, maar ook voor zijn of haar omgeving. Vaak ziet het leven van de persoon met hersenletsel en dat van de omgeving er geheel anders uit. Men spreekt dan van ‘een breuk in de levenslijn’.

Na revalidatie komen mensen met hersenletsel thuis en dan pas komen de vragen en problemen. Men heeft bijvoorbeeld last van vergeetachtigheid, vermoeidheid, de weg niet kunnen vinden, moeite met praten of begrijpen, aandacht- of concentratieproblemen. Het hersenletsel gaat niet over, maar de getroffene en zijn of haar omgeving kan er wel mee leren omgaan. Het behandel- en begeleidingsaanbod van Siza, waaronder Hersenz, biedt handvatten en hulpmiddelen om het leven met hersenletsel makkelijker te maken.

Regionaal Expertisecentrum NAH Teuge

Het Regionaal Expertisecentrum NAH biedt kortdurende intensieve behandeling en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassen met NAH én hun omgeving. Deze kan individueel of in een groep plaatsvinden. Wij richten ons op de zichtbare en onzichtbare gevolgen van het hersenletsel.
De behandeling is georganiseerd in modules, die landelijk zijn ontwikkeld in samenwerking met Hersenz. Siza heeft tevens een breed vervolgaanbod dat goed aansluit. Zo is er bijvoorbeeld verbinding met dagbesteding en zijn er mogelijkheden om te (blijven) werken. In alle gevallen is er een persoonlijk en passend aanbod, dat aansluit op wat in de revalidatie in gang is gezet. Doel van de behandeling en begeleiding is de verbinding naar het leven van alledag en naar participatie in de samenleving.

Activiteitencentrum Teuge

Het activiteitencentrum opent deze ochtend ook de deuren en laat zien welke dagbestedingsmogelijkheden zij bieden aan mensen met NAH. Hier wordt in een rustige, prikkelarme omgeving met creatieve en sportieve activiteiten gewerkt aan het vergroten van de zelfstandigheid.

Inloopochtend

Belangstellenden zijn welkom op zaterdag 24 maart van 10.00 tot 12.00 uur in het Regionaal Expertisecentrum NAH en het activiteitencentrum: Rijksstraatweg 236 in Teuge.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?