Kerkproeverij 2017: bezoek een kerk

10 september 2017, Baptisten Gemeente Apeldoorn, Bosweg 77, Apeldoorn

Door Agenda

Kerkproeverij? De kerk proeven, kan dat? Dat is misschien uw eerste gedachte bij het woord Kerkproeverij. Bij proeverij denk je aan eten en drinken, maar aan de kerk? Toch is dat de gedachte achter de campagne die mensen uitnodigt om op zondag 10 september de drempel van de kerk over te stappen. De campagne is bedoeld om mensen die weinig vertrouwd zijn met de kerk de gelegenheid te geven een kerkdienst te bezoeken, ‘om het geloof te proeven’.

Onbekend
Veel mensen kennen de kerk van buiten, maar nauwelijks of niet van binnen. Kerkproeverij nodigt uit ‘Beleef de kerk van binnen en proef’, want ‘de kerk is zo gek nog niet!’

Nodig iemand uit
De landelijke Raad van Kerken, IZB en MissieNederland hebben samen met de mediapartners KRO-NCRV en EO naar Engels voorbeeld de actie Kerkproeverij 2017 opgestart. Centrale gedachte: nodig bijvoorbeeld een buur, een collega, een vriend persoonlijk uit om mee naar de kerk te gaan. En dat vanuit de gedachte om eens iemand mee te nemen naar een plek die voor u/jou belangrijk is, in de hoop dat de ander er inspiratie opdoet. In Apeldoorn doen veel kerken van verschillende kerkgenootschappen mee, dus wees niet verbaasd als u een uitnodiging krijgt om mee te gaan op zondag 10 september.

In Apeldoorn

Elke kerk geeft op een eigen wijze invulling aan de viering. Passend bij de eigen identiteit. Zo heeft De Drie Ranken in de Maten als thema ’verlangen naar verbondenheid’. De kerkdienst bij de Baptisten Gemeente aan de Bosweg gaat de 10e over ‘Kom en proef’ en na afloop is er tijd om elkaar te ontmoeten tijdens een taartenproeverij.

Zo doen ook Evangelische Gemeente Berea De Maten, Het Leger des Heils, Samuëlkerk, Nieuw-Apostolische Kerk, ICF, Eben Haëzer, Evangelisch Lutherse Gemeente, Barnabaskerk, Filadelfia Gemeente, de Koningshof, Geloofsgemeenschap De Fontein, De Hofstad en de Julianakerk mee aan de Kerkproeverij.

Mooi om samen te vieren. Dé gelegenheid om een kerk te bezoeken!

Welkom

10 september niet in de gelegenheid om een kerk te bezoeken? Andere zondagen bent u natuurlijk ook van harte welkom om de kerk te bezoeken. Wij zien er naar uit u/jou te ontmoeten!

Informatie

Meer informatie (tijd en plaats) op de websites van deze kerken! Voor een volledige lijst van deelnemende kerken in Apeldoorn en de rest van het land: https://portal.eo.nl/kerkproeverij/zoek-kerk/
Evangelisatie Overleg Apeldoorn (EOA) en het Apeldoorns Beraad van Kerken (ABVK)

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

Elke maandag ons nieuws in de mail?