Laatste Historisch Café van dit jaar

6 november 2015 - 29 oktober 2015, van 17:00 tot 19:00

Door Redactie

Laatste Historisch Café van dit jaar in het teken van het Apeldoorns Kanaal en de (voormalige) koninklijke HBS

vrijdag 6 november van 17.00 tot 19.00 uur | CODA Café | gratis toegang 

Deze editie van het Historisch Café staat in het teken van Apeldoorn, of beter: het Apeldoorns Kanaal en de Apeldoornse koninklijke HBS. De heer Scholten is secretaris van de Stichting Apeldoorns Kanaal en hij zal onder andere meer vertellen over de plannen van deze stichting wat het volledig herstel van het kanaal betreft. De heer Heerze, oud-docent van de koninklijke HBS, vertelt meer over de geschiedenis van deze school in oorlogstijd. 

Het Apeldoorns Kanaal

“Maar ook zal het bevaarbaar maken van het riviertje Uwer Majesteits Domeinen considerabel voordelig zijn, daar tog het moeijlijke van het transport van het hout uit de Soerensche bosschen wegens derzelver verren afstand van de zee en rivier de waarde van het hout niet weinig verminderd…” Met deze zinsnede bepleitte in 1808 de Baljuw van de Neder-Veluwe, de heer E.A. Daendels, bij Koning Lodewijk Napoleon het bevaarbaar maken van de Grift. Het leidde uiteindelijk onder Koning Willem I tot het aanleggen van het Apeldoorns Kanaal, waarvan het eerste deel (het Griftkanaal) in 1829 voor de scheepvaart werd geopend. Nadat het kanaal in 1972 voor de beroepsvaart werd gesloten, zijn vele betrokken instanties al jaren op zoek naar een nieuwe functionaliteit voor het kanaal. En nu, ruim 200 jaar na het pleidooi van Daendels, is de vraag naar de bevaarbaarheid van het kanaal wederom aan de orde. De Stichting Apeldoorns Kanaal kiest voor een koers gericht op een volledig herstel van het kanaal in zijn oude luister en dan vooral als vaarweg voor de recreatievaart. De heer Scholten vertelt meer over deze plannen.

De koninklijke HBS in oorlogstijd

Over de bijna 140-jarige geschiedenis van de KSG (de voormalige koninklijke HBS) is veel bekend, maar de periode 1940-1945 was tot voor kort een ‘zwart gat’. De afgelopen jaren hebben vier oud-docenten aanvullend onderzoek gedaan naar de oorlogsgeschiedenis van de school: naar leraren en leerlingen in het verzet, het lot van joodse leerlingen, leerlingen in Duitse krijgsdienst en naar de oorlogsdirecteur. Uit allerlei bronnen kwam verrassend materiaal tevoorschijn en het resultaat van dit onderzoek is gepubliceerd in het boek Een school in oorlogstijd, de Koninklijke HBS tussen 1940 en 1945. Over het onderzoek en het boek vertelt oud-docent Jan Heerze tijdens dit Historisch Café.

Natuurlijk is er ook het laatste Historisch Café van dit jaar weer het nieuwsblok; de muzikale omlijsting wordt verzorgd door Lex Sonneveld. Het Historisch Café is een initiatief van Erfgoedplatform Apeldoorn en wordt vrijdag 6 november van 17.00 tot 19.00 uur gehouden in CODA Café, Vosselmanstraat 299 in Apeldoorn. De toegang is gratis.

 

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?