Lespakket over 70 jaar bevrijding van Apeldoorn

13 april 2015, Coda Apeldoorn

Door Agenda

coda apeldoorn

De Stichting Evacuatie 1944-’45 heeft het initiatief genomen om rond 70 jaar bevrijding alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs in Apeldoorn gratis twee boeken en een lesbrief aan te bieden. CODA sluit zich van harte aan bij dit initiatief, dat herdenken en het vergroten van begrip van en kennis over Tweede Wereldoorlog als doel heeft. Het lespakket wordt in de week van 13 april verspreid.

Dit voorjaar is het 70 jaar geleden dat in ons land een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. De officiële bevrijding van Apeldoorn door de geallieerden had plaats op 17 april 1945. Op deze datum wordt door de gemeente Apeldoorn, erfgoedinstellingen, diverse andere instellingen en particulieren nog jaarlijks stilgestaan bij de bevrijding van Apeldoorn en het einde van de oorlog. Daarnaast herdenken we elk jaar op 21 januari de ontruiming van de joods-psychiatrische instelling het Apeldoornsche Bosch door de Duitsers.

Naast het herinneren aan en het stilstaan bij het verdriet en de pijn van de oorlog, is het ook belangrijk om de geschiedenis levend te houden en jongere generaties te informeren over wat er gebeurd is. Zo zijn er bijvoorbeeld nog altijd inwoners van Apeldoorn die over de oorlogsjaren kunnen vertellen en dat in diverse projecten ook actief doen. Door jongere generaties over hun oorlogservaringen te vertellen, maken zij hen bewust van de betekenis van verdraagzaamheid, vertrouwen, hulpvaardigheid, moed en trouw. Omdat met het verstrijken van de tijd de mondelinge overdracht door mensen die de oorlog hebben meegemaakt steeds moeilijker wordt, zijn veel verhalen en beelden op schrift en in film gepubliceerd. Zo blijft een groot aantal verhalen voor latere generaties bewaard.

Het eerste boek in dit pakket is Evacué in Apeldoorn van Wim Kroon dat een verzameling van vijftig herinneringen aan de evacuatie in Apeldoorn en de omliggende dorpen bevat. De persoonlijke herinneringen van zowel evacués als inwoners van Apeldoorn aan de evacuatie maken het tot een indringend en invoelbaar persoonlijk verhaal. Het tweede boek is Hanna’s reis dat auteur Martine Letterie in opdracht van CODA schreef over de ontruiming van het Apeldoornsche Bosch. Ze vertelt dit verhaal aan de hand van hoofdpersoon Hanna en op deze manier wordt scholieren op aansprekende wijze meer verteld over de verschrikkingen uit de oorlogsjaren en specifiek de ontruiming van het Apeldoornsche Bosch. Bij dit boek hoort eveneens een lesbrief.

Met dit pakket willen CODA en Stichting Evacuatie 1944-’45 leerlingen, individueel of klassikaal, (opnieuw) kennis laten maken met deze belangrijke periode uit de geschiedenis van Apeldoorn. Dit pakket wordt binnenkort verspreid en is met name geschikt voor leerlingen in groep 7/8 en voor brugklassers.

Onze nieuwsbrief

Elke maandag ons nieuws in de mail?

ONDERWERPEN

Museum

REACTIES

Elke maandag ons nieuws in de mail?